Koldioxidutsläpp

Nu kan dina kvistar bli klimatpositiv värme

2017-03-24 - Blogg - Ulf Wikström

Nu öppnas portarna till biokolsanläggningen som Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stads trafikkontor har byggt tillsammans med Fortum Värme. Den 1-2 april är du välkommen till öppet hus att…

Läs mer...

Fortum: Europeiska rådets beslut ett steg i rätt riktning

2014-10-24 - Pressmeddelanden

De beslut som fattades av EU:s stats- och regeringschefer vid Europarådets möte den 23-24 oktober rörande energi- och klimatmålen för 2030 är en kompromiss, men den innebär att viktiga…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortum: Genomför backloading skyndsamt

2013-06-19 - Pressmeddelanden

Fortum välkomnar beslutet av EU-parlamentets ENVI-utskott att godkänna sparade utsläppsrätter som en del av det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, ETS (Emissions Trading System). – Beslutet är en positiv politisk…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Negativt EU-beslut om sparade utsläppsrätter är ett nederlag för klimatet

2013-04-16 - Pressmeddelanden

Fortum ser EU-parlamentets beslut om att förkasta möjligheten att spara utsläppsrätter som ett nederlag för en gemensam europeisk klimatpolitik. EU-kommissionen har dock beslutat att inte dra tillbaka förslaget utan skickar…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Första spadtaget för Sveriges största biobränslekraftvärmeverk

2013-01-31 - Pressmeddelanden

På torsdagen togs det första spadtaget för vad som ska bli Sveriges största energianläggning för biobränslen. Det bioeldade kraftvärmeverket i Värtan, Stockholm, ska stå klart i början av 2016. Restprodukter från skogsindustrin…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortum välkomnar EU-kommissionens förslag som första steg

2012-11-14 - Pressmeddelanden

Fortum anser att EU-kommissionens förslag att stärka handelssystemet med utsläppsrätter, European Union Emissions Trading Scheme (ETS), och marknadsrapporten Carbon Market Report är mycket viktiga. Vi menar att ETS fortsättningsvis ska utgöra…

Läs mer...

Fortum på Twitter

@FortumSverige

Grattis Skellefteå! Vi hoppas att #vindkraft
från vår park i Blaiken får ladda batterierna i #Northvolt. Med… https://t.co/SYeCAJt1X9

Senaste tweets