Fortum Värme

Kranen för biobränslet i Energihamnen.
Kranen för biobränslet i Energihamnen.

Kranen för biobränslet är på plats i Värtan

2015-07-07 - Pressmeddelanden

Nu är den stora bränslekranen på plats i Energihamnen i Stockholm. Kranen är en viktig del av det nya biokraftvärmeverket som Fortum Värme bygger i Värtan och som tas i…

Läs mer...
DSC_9192
DSC_9192

Fortum Värme AB’s vd Anders Egelrud deltar på ”Hur kan värmeproduktion bli en central byggsten i en samverkande värme- och elmarknad?”

2015-06-29 - Blogg - Fortum

Fortum Värme AB’s vd Anders Egelrud var under måndagen en av paneldeltagarna på Siemens seminarium ”Hur kan värmeproduktion bli en central byggsten i en samverkande värme- och elmarknad?” Från vänster:…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Gröna datahallar ger Stockholm världsunika möjligheter

2015-06-17 - Pressmeddelanden

Bahnhof och Fortum Värme har idag tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” i centrala Stockholm. Fortum Värme kommer att leverera kyla till Bahnhof som i…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Ökad utsortering av matavfall och biogasutvinning – Stockholm Vatten och Fortum Värme i nytt samarbete

2015-06-15 - Pressmeddelanden

Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Fortum Värme och Stockholm Vatten. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans ska hitta lösningar för att sortera ut matavfall som rötas och blir till biogas…

Läs mer...
Fortum Hammarbyverket
Fortum Hammarbyverket

Orsaken till utslag vid Högdalenverket troligen klarlagd

2015-06-09 - Fortum kommenterar

Företagshälsovården Previa och Centrum för Arbetsmiljö och miljö på Karolinska Institutet konstaterar att de fall av utslag och klåda som förekom på Högdalenverket tidigare i år orsakades av fibrer i…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortum Värme gör den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK

2015-05-07 - Pressmeddelanden

Fortum Värmes mål är en 100% förnybar och återvunnen energiproduktion i Stockholm senast 2030. Under åren 2010-2016 investerar bolaget 7 miljarder i förnybar kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen. Den 6 maj gav…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Årstämma i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)

2015-04-30 - Pressmeddelanden

Vid årsstämman i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) den 23 april 2015 fattades beslut om sammansättning av styrelsen samt utdelning till ägarna.

Läs mer...
Hector Rail om tågtransporter
Hector Rail om tågtransporter

Hector Rail kör biobränsle på järnväg till Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk

2015-04-15 - Pressmeddelanden

Fortum Värme har skrivit ett femårigt avtal med Hector Rail om tågtransporter till nya biokraftvärmeverket i Hjorthagen i Stockholm. Tågen lastas med biobränsle som hämtas på terminaler i Mellansverige, södra…

Läs mer...
Givewatts by Miranda Grant 2014-4
Givewatts by Miranda Grant 2014-4

För en ljusare framtid: I samband med Earth Hour tänder Fortum 350 solcellsdrivna lampor i Kenya

2015-03-27 - Pressmeddelanden

Det är avsaknad på tillgång till el som är den stora utmaningen, inte tillgången. El är en grundläggande förutsättning för utveckling och i nästa steg, minskad fattigdom. Genom samarbetet med…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Glödbrand i silo i Energihamnen under kontroll

2015-03-06 - Fortum kommenterar

En glödbrand startade i förmiddags i Fortum Värmes silo i Energihamnen i Stockholm. Räddningstjänst har varit på plats men har bedömt läget under kontroll och nu lämnat området. Det är…

Läs mer...

Fortum Värme

Kranen för biobränslet i Energihamnen.

Kranen för biobränslet är på plats i Värtan

2015-07-07 - Pressmeddelanden

Nu är den stora bränslekranen på plats i Energihamnen i Stockholm. Kranen är en viktig del av det nya biokraftvärmeverket som Fortum Värme bygger i Värtan och som tas i…

Läs mer...
DSC_9192

Fortum Värme AB’s vd Anders Egelrud deltar på ”Hur kan värmeproduktion bli en central byggsten i en samverkande värme- och elmarknad?”

2015-06-29 - Blogg - Fortum

Fortum Värme AB’s vd Anders Egelrud var under måndagen en av paneldeltagarna på Siemens seminarium ”Hur kan värmeproduktion bli en central byggsten i en samverkande värme- och elmarknad?” Från vänster:…

Läs mer...
Fortum_flags

Gröna datahallar ger Stockholm världsunika möjligheter

2015-06-17 - Pressmeddelanden

Bahnhof och Fortum Värme har idag tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” i centrala Stockholm. Fortum Värme kommer att leverera kyla till Bahnhof som i…

Läs mer...
Fortum_flags

Ökad utsortering av matavfall och biogasutvinning – Stockholm Vatten och Fortum Värme i nytt samarbete

2015-06-15 - Pressmeddelanden

Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Fortum Värme och Stockholm Vatten. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans ska hitta lösningar för att sortera ut matavfall som rötas och blir till biogas…

Läs mer...