Fortum Värme

Fortum_flags
Fortum_flags

Ny ägarbild för Fortum Värme

2016-01-04 - Pressmeddelanden

Vid årsskiftet upphörde AB Fortum Värme Holding att vara dotterbolag till Fortum Power and Heat AB och blev därmed ett intressebolag.

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortum Värme Europas första energibolag med FSC® spårbarhetsstandard

2015-12-10 - Pressmeddelanden

Fortum Värmes mål är att fjärrvärmen senast 2030 till 100 procent ska baseras på återvunnen eller förnybar energi. Biobränslen ska komma från hållbara uttag. För att säkerställa detta behövs ett…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Kommentar till Svenska Dagbladets artikel om klimatbovar

2015-12-09 - Fortum kommenterar

Rubriksättare vill väcka känslor och skapa intresse. Det är så det går till. Men när epitetet klimatbov sätts på ett av de koncept som tvärtom enligt alla bedömningar utgör en…

Läs mer...
Ulf Wikström
Ulf WikströmUlf Wikström

Det ska bli grönt hela veckan

2015-12-07 - Blogg - Fortum

  Måndag morgon. Ute viner kyliga vindar men inne är det varmt och skönt. Mitt hus värms av fjärrvärme, och eftersom jag jobbar där jag jobbar vet jag precis hur…

Läs mer...
angblasning
angblasning

Ånga över det nya kraftvärmeverket i Värtan

2015-12-02 - Fortum kommenterar

Nu ska vi ta vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i drift. Ånga kan synas på taket över kraftvärmeverket, vilket är som det ska vara. Det kommer från värmeavgivningen från pannan, som…

Läs mer...
FortumVarme_biokraftvarmeverk_vartan_151006
FortumVarme_biokraftvarmeverk_vartan_151006

Fortum Värme emitterar obligationer för SEK 1,5 miljarder

2015-11-18 - Pressmeddelanden

Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett obligationslån under sitt MTN-program (Medium Term Note). Transaktionen bestod av en 2-årig obligation på SEK 1,5 miljarder…

Läs mer...
sigill
sigill

Fortum – Sveriges mest hållbara varumärke när opinionsbildarna får tycka till

2015-11-12 - Pressmeddelanden

De mest inflytelserika opinionsbildarna inom hållbarhet har utsett Fortum till Sveriges mest hållbara varumärke i studien Sustainability Engagement Mapping 2015.

Läs mer...
vartan2_560x250
vartan2_560x250

Fortum Värme hedrar medarbetare på årsdagen av olyckan

2015-11-03 - Fortum kommenterar

För ett år sedan, den 4 november, drabbades Fortum Värme av en tragisk dödsolycka vid bygget av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det tog alla medarbetare mycket hårt. – I…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortum Värme: Ett aktivt klimatarbete ger affärsnytta

2015-10-23 - Pressmeddelanden

Det står utom allt tvivel att företag tjänar ekonomiskt på ett aktivt klimatarbete. Dessutom är det moraliskt det enda rätta. Lägg därtill att det är bråttom – näringslivet har en…

Läs mer...
Sefcovic_Baylan_B.Resvik_A.Egelrud
Sefcovic_Baylan_B.Resvik_A.Egelrud

Systemperspektiv med miljönytta intresserar EU – Baylan och kommissionen på besök i nya biobränslekraftverket

2015-10-13 - Pressmeddelanden

Tisdagen den 13 oktober besökte EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för Energiunionen Maroš Šefčovič tillsammans med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan det nya biokraftvärmeverket i Värtan som kommer att tas i…

Läs mer...

Fortum Värme

Fortum_flags

Ny ägarbild för Fortum Värme

2016-01-04 - Pressmeddelanden

Vid årsskiftet upphörde AB Fortum Värme Holding att vara dotterbolag till Fortum Power and Heat AB och blev därmed ett intressebolag.

Läs mer...
Fortum_flags

Fortum Värme Europas första energibolag med FSC® spårbarhetsstandard

2015-12-10 - Pressmeddelanden

Fortum Värmes mål är att fjärrvärmen senast 2030 till 100 procent ska baseras på återvunnen eller förnybar energi. Biobränslen ska komma från hållbara uttag. För att säkerställa detta behövs ett…

Läs mer...
Fortum_flags

Kommentar till Svenska Dagbladets artikel om klimatbovar

2015-12-09 - Fortum kommenterar

Rubriksättare vill väcka känslor och skapa intresse. Det är så det går till. Men när epitetet klimatbov sätts på ett av de koncept som tvärtom enligt alla bedömningar utgör en…

Läs mer...
Ulf WikströmUlf Wikström

Det ska bli grönt hela veckan

2015-12-07 - Blogg - Fortum

  Måndag morgon. Ute viner kyliga vindar men inne är det varmt och skönt. Mitt hus värms av fjärrvärme, och eftersom jag jobbar där jag jobbar vet jag precis hur…

Läs mer...