Fortum Värme

1020x360px_Varmetavling2015klippt
1020x360px_Varmetavling2015klippt

Nu startar Värmetävlingen 2015

2015-02-06 - Pressmeddelanden

Den 1 februari startade Fortum Värmes tävling "Värmetävlingen 2015". Alla bostadsrättsföreningar i Stockholm med fjärrvärme är automatiskt med i tävlingen. Den som sparat mest energi under en tvåmånadersperiod vinner en…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Status arbetsplatsolyckan i Värtan

2015-02-03 - Pressmeddelanden

Fortum Värmes interna utredning av olyckan vid bygget av det nya biokraftvärmeverket i Värtan den 4 november är klar. Vi har nu vår bild av vad som hände, hur det…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Stort internationellt intresse för Öppen Fjärrvärmes konferens om återvunnen energi från datahallar

2015-01-23 - Pressmeddelanden

Den 21 januari 2015 anordnade Fortum Värme en internationell konferens i Kista, Stockholm, på temat återvunnen energi från datahallar. Fortum Värme är först i världen med att erbjuda en marknadsplats…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortum Värme kommenterar Elektrikerförbundets polisanmälan

2015-01-22 - Fortum kommenterar

Ett bra arbetsmiljöarbete kännetecknas av seriositet, tydlighet och klara regler – men också dialog och samverkan. Inte minst det senare bygger på att alla som arbetar i ett projekt har…

Läs mer...
App i iphone 3
App i iphone 3

Enklare koll på energianvändning – direkt i mobilen

2015-01-16 - Pressmeddelanden

Nu kan alla Stockholms bostadsrättföreningar och fastighetsägare med fjärrvärme få ännu enklare koll på sin fastighets värmeanvändning. Fortum Värme lanserar som start på det nya året en app där man…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Lägesrapport fjärrvärmeavbrottet i nordvästra Stockholm

2015-01-04 - Pressmeddelanden

Vi har arbetat intensivt under gårdagen och natten för att få igång reservkapacitet, men tyvärr kan det hända att vi inte får igång fjärrvärmeproduktionen till alla kunder förrän framåt 14…

Läs mer...
vartan2_560x250
vartan2_560x250

Fortum kommenterar Byggnadsarbetarens utnämning

2014-12-01 - Fortum kommenterar

Idag den 1 december har tidningen Byggnadsarbetaren utsett arbetet med att bygga det nya biokraftvärmeverket vid Värtan till Årets sämsta bygge. Det är knappast något vi gläds över, men med…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Arbetet vid Värtaverkets bränsletunnlar är återupptaget

2014-11-25 - Fortum kommenterar

Igår, den 24 november, inspekterade Arbetsmiljöverket de vidtagna åtgärderna i bränsletunnlarna och arbetet har nu återupptagits. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket den 14 november vid sin inspektion ett noterade antal förbättringsåtgärder…

Läs mer...
Ulf Wikström
Ulf Wikström

Plan för att höja säkerheten i bygget av nya bränsletunnlar vid Värtaverket

2014-11-17 - Fortum kommenterar

Säkerhet och arbetsmiljö har högst prioritet i Fortum Värme. Efter bolagets initiativ genomförde Arbetsmiljöverket i fredags en inspektion för att bedöma hur säkerheten i bygget av tunnlarna Värtan ytterligare kan höjas.…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fakta om Fortum Värmes säkerhetsarbete

2014-11-06 - Pressmeddelanden

Med anledning av den tragiska olyckan vid kraftverksbygget i Värtan vill Fortum Värme förtydliga säkerhetsarbetet på och vid byggområdet. Byggnationen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan omfattas av ett antal…

Läs mer...

Fortum Värme

1020x360px_Varmetavling2015klippt

Nu startar Värmetävlingen 2015

2015-02-06 - Pressmeddelanden

Den 1 februari startade Fortum Värmes tävling "Värmetävlingen 2015". Alla bostadsrättsföreningar i Stockholm med fjärrvärme är automatiskt med i tävlingen. Den som sparat mest energi under en tvåmånadersperiod vinner en…

Läs mer...
Fortum_flags

Status arbetsplatsolyckan i Värtan

2015-02-03 - Pressmeddelanden

Fortum Värmes interna utredning av olyckan vid bygget av det nya biokraftvärmeverket i Värtan den 4 november är klar. Vi har nu vår bild av vad som hände, hur det…

Läs mer...
Fortum_flags

Stort internationellt intresse för Öppen Fjärrvärmes konferens om återvunnen energi från datahallar

2015-01-23 - Pressmeddelanden

Den 21 januari 2015 anordnade Fortum Värme en internationell konferens i Kista, Stockholm, på temat återvunnen energi från datahallar. Fortum Värme är först i världen med att erbjuda en marknadsplats…

Läs mer...
Fortum_flags

Fortum Värme kommenterar Elektrikerförbundets polisanmälan

2015-01-22 - Fortum kommenterar

Ett bra arbetsmiljöarbete kännetecknas av seriositet, tydlighet och klara regler – men också dialog och samverkan. Inte minst det senare bygger på att alla som arbetar i ett projekt har…

Läs mer...

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @Fortum: Fortum’s Markus Rauramo in Brussels: Competitive heat markets help in reaching EU climate… http://t.co/upTo4TsBnp

Senaste tweets