Förnybar elproduktion

Stort intresse att få se insidan av Svegs vattenkraftverk

2017-05-15 - Blogg - Johan Englund

När man bjuder in till ett evenemang som vi inom branschen givetvis tycker är roligt, så känns det extra trevligt att det finns ett stort intresse även från de boende…

Läs mer...

Vaskar vi en av våra främsta konkurrensfördelar?

2016-06-10 - Blogg - Per-Oscar Hedman

Vattenkraften är ständigt föremål för diskussion. Samtidigt är den genom sin storlek helt avgörande för ett helt förnybart energisystem. Tänk bort hela eller stora delar av vattenkraften och du tänker…

Läs mer...

Hur ser en hållbar väg till ett hundra procent förnybart energisystem ut?

2016-06-10 - Blogg - Per-Oscar Hedman

De allra flesta gör bedömningen att energisystemet framgent kommer bestå av enbart förnybar kraftproduktion, något som drivs av såväl den tekniska utvecklingen som både gör det billigare att tillverka och…

Läs mer...

Kan fjärrvärme verkligen balansera väderberoende produktion som vind och solkraft?

2016-04-14 - Blogg - Viktoria Raft

  Nej, fjärrvärmen i sig har svårt att göra det. Men kombinationen av kraftvärme, värmepumpar och värmelager kan användas för att balansera produktionen från ökade mängder av väderberoende energislag som…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortums totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk nu klar

2015-07-09 - Pressmeddelanden

Under sommaren har sista handen lagts vid den totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk i Säters kommun som påbörjades 2014. Drygt en kvarts miljard kronor har lagts på en modernisering som innebär…

Läs mer...

Kraftbolagen de stora investerarna i förnybart

2015-02-13 - Blogg - Birgitta Resvik

I jämförelse med resten av världen har Europa gjort stora investeringar i förnybart och kommer fortsatt göra så. De senaste tio åren har 80 procent av investeringarna gått till förnybart.…

Läs mer...
wavepower_012-150x150
wavepower_012-150x150

Nu är de första våggeneratorerna i sjön

2014-09-04 - Blogg - Göran Hult

I början av juli i år sjösatte vi de första generatorerna till det som kan komma att bli en av världens största demonstrationsanläggningar för vågkraft. Havens energi är en källa…

Läs mer...
Wave Hub
Wave Hub

Fortum inleder samarbete för utveckling av vågkraft i Storbritannien

2014-02-24 - Pressmeddelanden

Fortum har tecknat ett leasingavtal med brittiska Wave Hub för att testa vågkraftslösningar utanför Cornwalls kust. Avtalet ger Fortum nya möjligheter att snabbt ta avancerade fullskaliga vågenergiomvandlare i bruk i…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Earth Hour ingen mätbar förändring i elförbrukningen

2012-04-01 - Pressmeddelanden

Earth Hour innebar inte heller i år någon mätbar minskning av elkonsumtionen, utan den såg ut som under en vanlig lördagskväll. Vädret är den faktor som framför allt påverkar förbrukningen och den senaste veckans väderomslag syns tydligt. 

Läs mer...

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets