Energimarknadsinspektionen

Efterlängtat rapportsläpp – Ei:s ”Ny modell för elmarknaden”

2017-06-28 - Blogg - Fortum

Igår publicerade Energimarknadsinspektionen sin rapport till regeringen om införandet av en elmarknadshubb och en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Vi välkomnar den och ser mycket positivt på både införandet av hubben och den…

Läs mer...

Därför är en stegvis harmonisering av balansavräkningen i Norden bra för kunderna

2015-04-21 - Blogg - Birgitta Resvik

Det är bra att Sverige är drivande i arbetet med att utveckla den gemensam nordisk elmarknad, från Fortums sida var detta en av frågorna som vi lyfte i vår senaste…

Läs mer...
Bengt Johansson Fortum
Bengt Johansson Fortum

Kammarrättens dom borgar för trygg och säker elleverans även framöver

2014-11-10 - Blogg - Bengt Johansson

Idag meddelade Kammarrätten sitt beslut beträffande elnätsregleringen för perioden 2012-2015. Det var ett ganska väntat beslut som fastställer det Förvaltningsrätten sa redan i december förra året, det vill säga att…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Viktigt att våra kunder får korrekt information om elnätsavgifterna

2014-05-06 - Pressmeddelanden

Läs mer...

Fortum kommenterar förslaget till ny intäktsreglering

2014-04-04 - Fortum kommenterar

Den sista mars i år presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) sitt förslag till ny intäktsreglering för elnätsverksamheten. Utgångspunkten bör vara en långsiktig modell som förmår möta både kundbehoven och de krav som…

Läs mer...
Bengt Johansson Fortum
Bengt Johansson Fortum

Vägval om hur elnäten ska finansieras

2014-03-28 - Blogg - Bengt Johansson

Den 31/3 presenterar Energimarknadsinspektionen (Ei) förslaget till regelverk för nästa regleringsperiod. Frågan om hur regelverket ska vara utformat för att de svenska hushållen och företagen ska ha en hög leveranssäkerhet…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Klart alla kunder ska ha ett vädersäkrat elnät

2014-02-25 - Blogg - Bengt Johansson

Energimarknadsinspektionen presenterade den 24 februari  rapporten Leveranssäkerheten i elnäten 2012, Ei R2014:04.  Det är en årlig uppföljning som görs och över tid visar den att de investeringar som sker får…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Bra med tydligare regelverk – men varför hota med böter när det räckt med ett telefonsamtal?

2014-02-18 - Pressmeddelanden

Håller Energimarknadsinspektionen på att lämna en väletablerad myndighetstradition till förmån för mediala utspel och hot om viten? Det frågar sig Fortum efter att Ei skramlat med hot om böter i…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Beslutet om nätregleringen – bra för kunderna och företagen

2014-01-09 - Blogg - Fortum

Förvaltningsrättens dom – 11 december 2013 – om elnätsregleringen tjänar både elnätskunderna, samhället och elnätsföretagen på.

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortum kommenterar ministermötet om anvisningsavtal

2013-12-20 - Fortum kommenterar

Fortum var ett av sex elbolag som var inbjudna till möte med energiministern Anna-Karin Hatt. Även konsumentorganisationer samt branschorganisationer närvarade. Syftet med mötet var främst att diskutera hur kunderna kan…

Läs mer...

Fortum på Twitter

@FortumSverige

Grattis Skellefteå! Vi hoppas att #vindkraft
från vår park i Blaiken får ladda batterierna i #Northvolt. Med… https://t.co/SYeCAJt1X9

Senaste tweets