Elhandel

Regeringen beslutar om bättre avtalsinformation på elfakturan – förhoppningsvis bidrar det till att försvåra för oseriösa aktörer

2017-02-27 - Blogg - Fredrik Landahl

Vi konstaterar att regeringen nu har beslutat att det på elhandelsfakturan ska framgå vilket avtal kunden har och var kunden kan hitta information om avtalet. Fortum har haft information om…

Läs mer...

Fortum om anvisningsavtal

2014-02-04 - Blogg - Fortum

Anvisningsavtalet diskuteras med jämna mellanrum i både media och i politiken. Energiminister Anna-Karin Hatt har tidigare bjudit in företrädare för energibranschen till ett möte, med syfte att diskutera vad branschen…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortums kundnöjdhet fortsätter att öka

2013-12-16 - Pressmeddelanden

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2013. Fortum förbättrar också i år sitt resultat både inom elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder på…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortum säljer sin minoritetsandel i Dala Kraft AB

2012-09-21 - Pressmeddelanden

Energibolaget Fortum har sålt sin minoritetsandel på 18,7 procent i elhandelsbolaget Dala Kraft AB till Jämtkraft AB. Försäljningen är i linje med Fortums ambition att fokusera på företagets verksamheter under…

Läs mer...
Fortum_flags
Fortum_flags

Fortum lanserar Fortum Egen el – köper kundernas överskottsproduktion från sol, vind och vatten

2012-04-25 - Pressmeddelanden

I framtidens energisystem kommer el att produceras både i storskaliga produktionsanläggningar och hos villaägare eller bostadsrättsföreningar som har egna solceller eller vindsnurror uppsatta. För att redan idag stimulera småskalig produktion…

Läs mer...

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets