Om webbplatsen

Här hittar du pressinformation från Fortum, våra presskontakter, bildbank, information om aktuellt driftläge, planerade avbrott i fjärrnäten samt vattenflöden vid våra vattenkraftverk. Vår ambition är att du enkelt ska hitta den information du söker. Letar du information om olika projekt, som elbilar eller andra miljöprojekt, så finns det på www.fortum.se.

Innehållet på webbplatsen är tillgängligt att dela och sprida under licensen Creative Commons 3.0.

Ansvarsfriskrivning

Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och vi ger inga utryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet eller materialets lämplighet för ett specifikt ändamål eller för att användning av materialet inte inkräktar på någons immateriella rättigheter. I de fall någon av Fortums webbsidor hänvisar till en sajt som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Fortum avsäger sig allt ansvar för den sajten som hänvisats till, för dess innehåll och riktighet.

Fortum ansvarar under inga omständigheter för skador som föranletts eller påstås ha föranletts av att man använt information som finns webbplatsen eller av att informationen inte funnits tillgänglig, inklusive men inte begränsat till indirekta skador och följdskador såsom omsättnings-, inkomst- eller vinstbortfall, avbrott i verksamheten eller informationsförlust.

Utöver ovanstående ger Fortum inga garantier för att informationen på webbplatsen, som text, bild, grafisk fil eller länk, finns tillgänglig, är innehållsmässigt riktig eller fullständig. Fortum kan när som helst utan föregående anmälan göra ändringar i webbplatsen eller dess innehåll. FORTUM tar inget ansvar för att webbplatsen eller innehållet uppdateras.

Hanteringen av personuppgifter

Fortum följer gällande lagstiftning om personuppgifter som avser att trygga att personuppgifter och personregister hanteras på ett vederbörligt sätt. Lagstiftning av detta slag (personuppgiftslagen) finns i de flesta länder i Europeiska unionen. Det finns även gällande lagstiftning på unionsnivå inom Europeiska unionen.

De personuppgifter som du lämnat till Fortum, som namn och adresser, kan behandlas både manuellt och maskinellt.

De personuppgifter som du lämnat behandlas för att du ska få tillgång till uppgifter du begärt eller produkter du beställt, samt för att ta fram information som behövs för marknadsföring, försäljning, produktutveckling och utveckling av affärsverksamheten.

Fortum får utlämna ditt namn, din adress eller e-postadress till tredjepart, t.ex. till underleverantör eller varuleverantör, för att kunna uppfylla din begäran eller beställning. Tredjeparterna levererar uppgifterna eller produkterna för vår räkning.

I den mån lagen tillåter kan dina personuppgifter även utlämnas till våra samarbetspartners inom och utom Europeiska unionen.

Personuppgiftslagen ger var och en rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om honom i ett personregister. Fortum följer lagens bestämmelser och försöker på alla sätt trygga att ingen inkräktar på de rättigheter som våra kunder har enligt lagen.

I de fall Fortums webbplats innehåller hänvisningar (länkar) till andra webbsidor avsäger sig Fortum allt ansvar för innehållet på nämnda webbsidor och för åtgärder som webbsidornas innehavare vidtar för att skydda den personliga integriteten.

Cookies på Fortum Media

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389, 6 kap. Integritetetsskydd) måste vi informera dig om att vi använder cookies.

Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta lagras som en fil på din dator under en viss tid. Temporära lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort efter avslutat besök. Vi använder oss av temporära cookies (sessionscookies).

När du är inloggad gör cookies att din navigeringen blir enklare och snabbare eftersom viss information då kan sparas lokalt och du inte behöver vänta på att information hämtas från oss vid samtliga sidväxlingar. Samtliga sparade cookies tas bort vid utloggning från Mitt konto.

Oavsett vilken typ av cookie som används sparas ingen personlig information och information om besökaren kan inte spåras.

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om en webbsida innehåller cookies.

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets