Jens Bjöörn – Morgondagens energisystem byggs redan idag

Vi på Fortum tror på kraften i vattnet – vi anser att den är ryggraden i ett framtida energisystem där koldioxidfria energikällor står för hela energiproduktionen. Jens Bjöörn, kommunikationschef på Fortums kraftproduktion i Sverige, berättar om sin roll och om vattenkraftens betydelse för dagens, och morgondagens, energisystem.

Arbetet som kommunikationschef för Fortums kraftproduktion utgörs till stor del av att bygga relationer: med bland annat media, politiker och myndigheter. I sådana sammanhang behöver man uppskatta diskussion och dialog kring utmananade frågor. ”Jag tycker det är otroligt spännande att arbeta med att driva frågor om exempelvis framtidens energiförsörjning. Som kommunikatör med bakgrund från bland annat Regeringskansliet och Villaägarnas riksförbund drivs jag av att vara i hetluften, och jag vill vara med och påverka”, förklarar Jens.

Vattenkraftproduktion och dess påverkan på vattendragen är ett ständigt diskuterat, och stundtals kritiserat ämne i såväl Sverige som globalt. Jens menar att något man ofta glömmer bort i denna diskussion är vattenkraftens betydelse i ett framtida koldioxidfritt energisystem.

”Vattenkraften är unik på så vis att den är förnybar och går att lagra. Den kan därför användas som ett batteri, och som ett stöd för våg-, vind- och solkraften i en framtida solekonomi – där all energi kommer direkt eller indirekt från solen. I ett sådant energisystem blir vattenkraften oumbärlig.

Nya direktiv ställer nya krav

EUs nyligen beslutade ramvattendirektiv ställer högre krav på vattenkraftsproduktionen i Europa. Direktivet kräver att vattenkraftsproducenter förbättrar förutsättningarna för biologiskt mångfald vid sina kraftverk, exempelvis genom att möjliggöra för vandrande fiskarter att ta sig upp och ner förbi kraftverken. Detta är något Jens ser som ett fokusområdeför Fortum de kommande åren.

”För vår del innebär det här att vi måste lära oss ännu mer om vår verksamhet för att kunna göra rätt på riktigt. Framtidens vattenkraft handlar att utveckla användningen av vattenkraft i energisystemet samtidigt som vi värnar om biologiskt mångfald”, berättar Jens och tillägger, ”det är enkelt att måla upp det som att vattenkraft och biologiskt mångfald är motsatsförhållanden, vilket inte stämmer: dessa två går allt som oftast hand i hand”.

Följ Jens på Twitter: @bjoornjen
Läs Jens Blogg

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets