2016-02-05 - Blogg - Göran Hult

Alla förlorar om kärnkraften skattas ihjäl

2016-02-05 - Blogg

Att kärnkraften i Sverige tvingats till nedskrivningar på drygt 30 miljarder kronor har hittills väckt förvånansvärt liten uppmärksamhet, så det är bra att frågan om effektskattens konsekvenser nu aktualiseras. Det är ofattbart stora värden som gått förlorade och ändå är det bara en bråkdel av vad kostnaden kommer att bli om samtliga svenska kärnkraftverk avvecklas i förtid. För även om detta är ett hårt slag mot kärnkraftbranschen så är det kanske framförallt de samhällsekonomiska konsekvenserna som är allvarliga.

Vi delar den oro som Vattenfall har gett uttryck för och konstaterar att det är bra att energiminister Ibrahim Baylan har lovat besked innan sommaren. Men vi är i så skarpt läge i denna fråga att en borttagen effektskatt faktiskt behöver finnas med i regeringens vårbudget.

Ur ett skatteintäktsperspektiv är ett snabbt avskaffande av effektskatten inte nödvändigtvis en så stor nettominskning som görs gällande. Detta eftersom staten själv via Vattenfall betalar en stor del av skatten och att avskaffandet av skatten skulle ge mer beskattningsbar vinst i ägarbolagen. Om man absolut måste få in motsvarande mängd skattepengar från elsektorn vore det bättre att flytta detta skatteuttag till konsumtionsledet. En höjning av elskatten på ca 1,6 öre på konsumtion exklusive industri och nätförluster skulle ge staten samma nettointäkter. Den alternativa kostnaden för konsumenterna i form av högre elpriser om kärnkraften stängs ned kommer att bli betydligt större än så. Denna merkostnad kommer även att drabba industrin som har nedsatt elskatt.

De stora nedskrivningar som genomförts och kan komma att genomföras om fler reaktorer tvingas stänga drabbar till stor del Vattenfall och därmed staten. Nedskrivningarna i övriga ägarbolag minskar eller eliminerar vinst i dessa bolag som normalt skulle beskattas, liksom förstås även intäkten från den skatt som från början har orsakat problemet.

Såväl stat som producenter och konsumenter, inte minst den elintensiva industrin, är alla förlorare om inte skatten tas bort. Det är skarpt läge – nu.

Göran Hult,
Chef kärnkraft och utveckling Sverige

Bokmärk och dela:

Bokmärk och delaKommentarer och länkar

Anonym

Svante Axelsson nämnde nyss att skatten enbart var fiskal, men de flesta menar nog att det är en markering mot kärnkraften. Jag delar din åsikt att den skatten är samhällsekonomiskt skadlig.Samtidigt tror jag- liksom SSM- att avsättning till framtida rivning, avveckling behöver ökas. Hur ställer du dig till det ?

Anonym

Tack för kommentaren och frågan.
När skatten infördes och vid de tidigare höjningarna var skatten ämnad att vara av fiskal karaktär. Även den senaste höjningen annonserades av energiministern såsom en rent fiskal åtgärd. Dock kan man konstatera att den i praktiken fungerat som ett mycket effektivt styrmedel, vilket knappast kan förvåna när skatten höjs på en redan förlustbringande verksamhet.
Gällande inbetalningarna till avfallsfonden så stämmer det naturligtvis som SSM säger att det uppstår ett underskott när anläggningar stängs av innan de hunnit betala färdigt till fonden. Detta kommer med nuvarande system med stor säkerhet leda till höjda avgifter för Oskarshamn och Ringhals om inget annat ändras. Dock har SSM redan 2013 skickat ett förslag till regeringen där de föreslår förändrade placeringsregler för fonden. Idag kan fonden endast investera i Räntebärande papper utfärdade av Svenska staten. Om SSM:s förslag genomförs förväntas fondens behållning kunna ge större avkastning och enligt deras bedömning sänka avgifterna relativt dagens system.
Göran

Lägg till kommentar

Kommentarer och länkar modereras. Läs vår modereringspolicy.

* Obligatoriska uppgifter

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets