Göran Hult – med kraft i fokus

Göran Hult är en av Fortums talespersoner och är bland annat chef för vår kärnkraftsverksamhet och utveckling i Sverige.  Efter mer än 25 år i energibranschen känner han till det mesta även om Göran ödmjukt anser sig ha mycket kvar att lära. Han har en gedigen grund att stå på. Under sina år på Fortum har han arbetat med vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme i olika roller.

Tidigare vad Göran bland annat FoU-chef för Sverige och då arbetade han främst med våra projekt inom förnyelsebart som till exempel vågkraft och kraftvärme. Fortum är idag aktivt inom forskning och utveckling av många olika områden. Ett exempel är smart stadsutveckling i bland annat Norra Djurgårdsstaden. Andra exempel innefattar nya tekniker som vågkraft och energikombinat, till exempel tekniken pyrolys, där man kan producera både värme, el och flytande biobränsle med skogsavfall som bränsle. Det sistnämnda exemplet är ett område där Göran anser att det behövs statsstöd för att främja en utveckling.

Göran arbetar också med public affairs främst avseende produktionsfrågor. Vattenkraften,  är ett energislag som Göran är mycket stolt över. Koldioxidfri och pålitlig har den levererat energi under många år och är en grundpelare inom svensk energiproduktion. Den senaste tidens diskussioner har skapat oro då vissa drastiska beslut kan fattas som kan få stor negativ påverkan på vattenkraften. Göran förklarar att vattenkraften är en mycket  viktig reglerresurs för de förnybara energislagen. Det är vattenkraft som används när det inte blåser.

Slutligen är Göran även ansvarig för Fortums ägarfrågor avseende kärnkraft i Oskarshamn och Forsmark. Utan kärnkraft är det svårt att klara av klimatmålen, dvs att minska koldioxidanvändningen, och därför behövs den i ett medellångt perspektiv. och han anser att  kärnkraften är viktig som ett koldioxidfritt sätt att producera el.

Det är ett brett fält av frågor som Göran arbetar med och han menar att de många åren inom energibranschen är av stornytta i hans arbete idag.

 

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets