Catarina – för flexibilitet i framtiden

Catarina Nauclér är talesperson och ansvarig för Fortums forskning och utvecklingsverksamhet i Sverige.

”Den som bäst kan styra och optimera flexibiliteten i energisystemet kommer att vara morgondagens vinnare.”

Catarina utgår från de frågor som rör utvecklingen mot det vi kallar för solekonomin där energisystemet baseras på solen som energikälla. Det gäller förstås  solkraft, men även vattenkraft, vindkraft, vågkraft och biobränslen.

”Nyckeln till framtidens energisystem är flexibilitet – den som är bäst på att kunna anpassa sina kunders konsumtion eller sin produktion utifrån behovet vinner. Det gäller att hitta flexibilitet i olika tidsperioder, säsonger, timmar, dagar, minuter och sekunder.”

I hennes nya roll kommer hon att aktivt jobba med externa kontakter mot forsknings- och innovationsföretag och organisationer, där naturligtvis universiteten blir en viktig spelare.

Catarina fokuserar även på vattenkraften som kommer att få en delvis annan roll i det nya kraftsystem som växer fram med mer väderberoende produktion.

”Vi behöver mer kunskap om vad som verkligen krävs för en vattenkraft som är hållbar i alla dimensioner; miljömässig, ekonomisk och social. Vi behöver se närmare på hur förändringar i klimatet och ökade risker för översvämningar påverkar, samtidigt som vi tittar på hur vi fortsatt kan ge goda förutsättningar för turism. Vi lär oss även ständigt mer i frågan om hur den biologiska mångfalden kan skyddas och utvecklas. Vattenkraften är en oerhört viktig komponent för framtidens solekonomi. ”

Sedan 1997 har Catarina arbetat inom Energi branschen med att leda och driva flera stora utvecklingsprojekt. Hon har bland annat ansvarat för implementering av de moderna elmätarna på Fortum Distribution. I det projektet fick hon insikten att man kan göra så mycket mer med smarta funktioner för tex distributionsnät och det fokuserade hon sedan på i bland annat Norra Djurgårdsstadsprojektet. Närmast kommer hon från distributionsverksamheten där hon ansvarat för FoU och utvecklingen av smarta elnät.  Hennes olika roller inom Fortum och breda erfarenhet har lett till att hon har en djup förståelse för energisystemet som helhet  och även betydelsen av hur marknadens regelverk, market design, kan stötta människors beteenden och energianvändning.

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets