Birgitta Resvik – energiintresserad generalist med politisk ”twist”

Birgitta Resvik är ett av Fortum Sveriges ”ansikten” utåt och hon ansvarar för våra samhällskontakter. Men vad gör Birgitta i sitt arbete och vad anser hon är viktigt i energibranschen?

”Fortum är ett energibolag och helt beroende av omvärlden. Jag arbetar med omvärldsfrågor och till stor del innebär det att träffa olika beslutsfattare och presentera Fortums syn på branschfrågor men även lyssna av hur debatten går. Det är min uppgift att ha koll på olika politiska beslut som påverkar oss, både lokalt, regionalt och globalt?.”

Birgittas arbete består av att lyssna, samtala och träffa olika politiker samt representanter för bransch- och intresseorganisationer som påverkar energibranschen. Men vad ska det leda till?

”I slutändan handlar det om att presentera fakta. Det är viktigt att våra folkvalda tar sig tid att lyssna och försöka förstå. En politiker måste ju ständigt göra avvägningar mellan olika intressen vilket kan vara riktigt svårt. Att de sedan tar en annan position respekterar jag till fullo. Men ibland verkar det vara svårt att stå upp för att vissa beslut innebär ökade kostnader. Politiker vill inte se att ökade krav och investeringar, i till exempel nät och infrastruktur, leder till ökade utgifter som konsumenten i slutändan kommer att stå för. Jag skulle gärna se fler rakryggade politiker som säger att det måste få kosta.”

Birgitta berättar att hon har arbetat 15 år med energifrågor och har sett hur intresset för vissa frågor har förändrats. Bland annat är det tydligt att den globala klimatfrågan, som ligger Birgitta varmt om hjärtat, inte är så het längre. Birgitta är besviken på denna utveckling.

”Vi kan inte chansa utan vi måste agera nu för att stävja användningen av fossil energi. Med ett bredare globalt perspektiv skulle Sverige kunna göra en stor nytta inom klimatpolitiken. Men jag kan stolt säga att Fortum har en bra vision och en tydlig målsättning med utvecklingen av vårt bolag. Jag kan med glädje konstatera att Fortums högsta ledning har en tydlig insikt om klimatproblematiken.”

Det syns på Birgitta att hon är engagerad och genuint intresserad av sitt arbete. Men varför är energi så intressant?

”Energi är en samhällsfråga och därför är Fortum en viktig samhällsaktör. Jag har ett oerhört spännande jobb med aktuella och viktiga frågor på mitt bord. Energi är så mångfacetterat, det är både lokalt och globalt, samtidigt rör det både producenter och konsumenter. Vi klarar oss inte utan energi.”

Läs Birgittas blog
Twitter: @BResvik

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets