Blogg

Maj - 2017

Stort intresse att få se insidan av Svegs vattenkraftverk

2017-05-15 - Blogg - Johan Englund
Maj - 2017

När man bjuder in till ett evenemang som vi inom branschen givetvis tycker är roligt, så känns det extra trevligt att det finns ett stort intresse även från de boende…

30 lax i sjön, år efter år, är något att vara stolt över

2017-05-08 - Blogg - Johan Englund
Maj - 2017

Idag var det för femte gången som jag var med vid laxsläppet i Stockholm ström. Det som slår mig mest varje gång är den ohämmade glädjen, och fascinationen som uppvisas…

Blockchain inom energisektorn – game changer eller hype?

2017-05-02 - Blogg - Catarina Nauclér
Maj - 2017

Blockchain är ett begrepp som idag diskuteras livligt inom finanssektorn men hurkommer den här digitala tekniken att påverka energisektorn?  Är det mest en hype eller kommer blockchain att få lika stor…

April - 2017

Nästa steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen

2017-04-20 - Blogg - Birgitta Resvik
April - 2017

Den 19 april var satt som slutdatum att svara på Energikommissionens slutbetänkande ”Krafttag för framtidens energi”. Samma dag presenterar 5-partigruppen nästa steg i implementeringen av Energiöverenskommelsen från i juni 2016.…

Välkomna på öppet hus i Avesta!

2017-04-04 - Blogg - Per-Oscar Hedman
April - 2017

Lördagen den 22 april arrangerar vi på Fortum ett öppet hus i Avestaforsens vattenkraftverk (nya delen). Avestaforsen har en lång historia av att förse Sverige med förnybar elektricitet och vi…

Mars - 2017

Nu kan dina kvistar bli klimatpositiv värme

2017-03-24 - Blogg - Ulf Wikström
Mars - 2017

Nu öppnas portarna till biokolsanläggningen som Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stads trafikkontor har byggt tillsammans med Fortum Värme. Den 1-2 april är du välkommen till öppet hus att…

Innovation inom sol kan motverka elfattigdom

2017-03-21 - Blogg - Catarina Nauclér
Mars - 2017

På mindre än två timmar mottar jorden den mängd energi som förbrukas årligen från solen. Samtidigt saknar 1,3 miljarder människor en pålitlig källa till elektricitet. Hittills har det saknats bra…

Bortom noll – Stockholm kan bli en klimatsänka

2017-03-20 - Blogg - Ulf Wikström
Mars - 2017

Fortum Värme ska fasa ut all kolkraft och gå från 90 till 100 procent förnybar och återvunnen energi. Det kommer vara den största klimatåtgärden i Stockholms historia och göra att…

Hur mycket kostar det att ladda elbil hemma?

2017-03-15 - Blogg - Fortum
Mars - 2017

Det är billigare att köra elbil än bensin eller diesel. Men hur mycket kostar det att ladda batteriet varje dag? Olika elektriska bilmodeller har olika stora batterier, precis som olika…

Den största klimatåtgärden i Stockholms historia

2017-03-14 - Blogg - Fortum
Mars - 2017

Det finns klimatforskare som menar att vi snarare än temperaturmål om 1,5 eller 2 graders höjning  borde sätta målet att havsytan inte ska stiga mer än två meter. För att…

Nu börjar Ånstadblåheia vindpark i Norge byggas

2017-03-07 - Blogg - Emma Landberg
Mars - 2017

Fortum fattade för ungefär ett år sedan det strategiska beslutet att investera på gigawattnivå i sol- och vindkraft. Med investeringsbeslutet att bygga Ånstadblåheia vindpark i norra Norge har ett steg till på…

Februari - 2017

Regeringen beslutar om bättre avtalsinformation på elfakturan – förhoppningsvis bidrar det till att försvåra för oseriösa aktörer

2017-02-27 - Blogg - Fredrik Landahl
Februari - 2017

Vi konstaterar att regeringen nu har beslutat att det på elhandelsfakturan ska framgå vilket avtal kunden har och var kunden kan hitta information om avtalet. Fortum har haft information om…

Hammarbyverket tar stadens kretslopp till nya nivåer

2017-02-08 - Blogg - Viktoria Raft
Februari - 2017

Idag, onsdag, firar Hammarbyverket 30 år. Få vet att det räknas som världens största värmepumpsanläggning. Värmen räcker till motsvarande en medelstor, svensk, stad. Och värmen kommer bara från renat avloppsvatten.…

Januari - 2017

Minskade utsläpp i senaste Miljöredovisningen

2017-01-31 - Blogg - Fortum
Januari - 2017

Nu är 2016 års miljövärden för vår, Fortum Värmes, fjärrvärme och fjärrkyla klara. Klimatpåverkan från fjärrvärmen minskade sammantaget från 83 till cirka 64 gram per kWh fjärrvärme eller sammanlagt 70…

Ren el från stallet

2017-01-24 - Blogg - Fortum
Januari - 2017

En ny EU-förordning har gjort det tillåtet att bränna gödsel utan separat tillstånd för förbränning av avfall. Genom att gödsel klassificeras som biobränsle kan allt fler anläggningar använda hästgödsel som…

Nya biokraftvärmeverket vinner pris – ett av Sveriges vackraste

2017-01-20 - Blogg - Viktoria Raft
Januari - 2017

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har utsett Sveriges vackraste värmeverk. I tävlingen kom Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk i Stockholm bland de tre vackraste. Det är något att vara stolt över! Självklart vill…

Kraftsamling för framtidens energi även ett politiskt kunskapslyft inom energi

2017-01-09 - Blogg - Birgitta Resvik
Januari - 2017

Nu har Energikommissionen presenterat sitt slutbetänkande ”Kraftsamling för framtidens energi”. Utredningen är till stor del en konkretisering av den energiöverenskommelse som presenterades i juni förra året. Det finns mycket positivt…

Fortum på Twitter

@FortumSverige

Bra att frågan om tillståndsprocesserna lyfts. Lång och oförutsägbar hantering påverkar #energi omställning https://t.co/0bWOjcDSK5

Senaste tweets