Blogg

April - 2014

Simone (1)
Simone (1)

Vill du bli en av oss?

2014-04-16 - Blogg - Fortum

Vi behöver rekrytera 30-40 duktiga medarbetare bara i år, dels för att vi höjer investeringstakten, men också för att i samma takt som erfarenheten växer hos mina kollegor så ökar…

hjulsta
hjulsta

Många berörda av inbrottet i nätstationen i Hjulsta

2014-04-07 - Blogg - Fortum

 El är något som de flesta i vårt land tar för givet. Att lampan lyser, att vi kan ladda mobiltelefonen eller att det är varmt och skönt hemma. Det är…

vårflod
vårflod

Sjunkande priser på CO2 och el i mars

2014-04-02 - Blogg - Mats Persson

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. I…

Trängslet
Trängslet

Var inte rädd för ramvattendirektivet – svensk tolkning på konfliktkurs med EU-rätt

2014-04-02 - Blogg - Jens Bjöörn

Genomför EU:s ramvattendirektiv i Sverige nu. Ramvattendirektivet är inte ett hot mot den svenska vattenkraften. Rätt implementerad kan den bidra till en positiv utveckling både för den biologiska mångfalden och…

Mars - 2014

Bengt Johansson Fortum
Bengt Johansson Fortum

Vägval om hur elnäten ska finansieras

2014-03-28 - Blogg - Bengt I Johansson

Den 31/3 presenterar Energimarknadsinspektionen (Ei) förslaget till regelverk för nästa regleringsperiod. Frågan om hur regelverket ska vara utformat för att de svenska hushållen och företagen ska ha en hög leveranssäkerhet…

Kommunikationschef, Fortum Kraftproduktion
Kommunikationschef, Fortum Kraftproduktion

Kolkraften står för 85 procent av energisektorns vattenförbrukning och är därmed ett hot mot vattenförsörjningen på många platser

2014-03-22 - Blogg - Jens Bjöörn

Temat för årets Världsvattendag, som infaller den 22 mars,  är vatten & energi. De stora mängder vatten som behövs när el produceras med hjälp av kolkraft var bara en av…

Banner-earth-hour-givewatts-2014-568x320px
Banner-earth-hour-givewatts-2014-568x320px

Vi tänder där det idag inte finns en lampa att släcka

2014-03-21 - Blogg - Per-Oscar Hedman

Det är ett långt större problem att sakna el och ljus än att inte släcka lampan hemma. Det handlar naturligtvis om grundläggande välfärdsvinster som elen ger – förbättrad hälsa och…

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Regeringens förslag om ytterligare detaljreglering av elavtalen oroar

2014-03-14 - Blogg - Birgitta Resvik

I torsdags presenterade regeringen propositionen som handlar om hur energieffektiviseringsdirektivet ska genomföras i Sverige.  Eftersom propositionen ännu inte är offentlig kan vi bara utgå från det regeringen skriver. I huvudsak…

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Fortums synunkter på EU:s klimat- och energiramverk 2030

2014-03-04 - Blogg - Birgitta Resvik

Detta är förkortad version av Fortums remissvar till regeringen om ramverket 2030. Fortum anser att det är positivt att EU-kommissionen i sitt paket har vridit fokus till att i första…

Höljebro vattenkraftverk
Höljebro vattenkraftverk

Stigande CO2-pris och sjunkande elpriser i februari

2014-03-03 - Blogg - Fortum

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. På…

Februari - 2014

Bengt Johansson, ansvarig för regleringsfrågor på Fortum Distribution
Bengt Johansson, ansvarig för regleringsfrågor på Fortum Distribution

Klart alla kunder ska ha ett vädersäkrat elnät

2014-02-25 - Blogg - Bengt I Johansson

Energimarknadsinspektionen presenterade den 24 februari  rapporten Leveranssäkerheten i elnäten 2012, Ei R2014:04.  Det är en årlig uppföljning som görs och över tid visar den att de investeringar som sker får…

1
1

Unik satsning på fortbildning för lärare

2014-02-25 - Blogg - Fortum

- Intresset för energi och hållbar utveckling föds i skolbänken. För att få inspirerade elever behövs kunniga och motiverade lärare, säger Johan Lindehag, VP på Fortum Distribution, om Fortums samarbete…

Fredrik Landahl chef för Fortums elhandel
Fredrik Landahl chef för Fortums elhandel

Nordisk slutkundsmarknad en naturlig framtid – branschens rekommendationer ett steg på vägen

2014-02-24 - Blogg - Fredrik Landahl

Vid mötet med energiminister Anna-Karin Hatt den 20 februari  presenterade Svensk Energi en gemensam branschrekommendation som ska säkerställa att kunderna får tillräckligt med information om vad det innebär att inte…

Fredrik Landahl chef för Fortums elhandel
Fredrik Landahl chef för Fortums elhandel

Det är vi själva som, gemensamt och företagsspecifikt, lyfter branschen

2014-02-20 - Blogg - Fredrik Landahl

I mitten av februari presenterade branschorganisationen Svensk Energi en undersökning från United Minds som visar att förtroendet för branschen har ökat med 17 procent på bara tre år. Malin Thorsén…

Ny teknik ska rena el från vindkraftverk
Ny teknik ska rena el från vindkraftverk

Justeringarna i elcertifikatsystemet en konsekvens av målets utformning

2014-02-13 - Blogg - Birgitta Resvik

Det var väntat att Energimyndigheten skulle föreslå förändringar inför den kontrollstation nästa år som är inbyggd i elcertifikatsystemet. Målet är satt som i exakt mängd levererade terawattimmar, 26,4 TWh till…

Fortum 2
Fortum 2

Solkraft till skolbarn i Indien

2014-02-10 - Blogg - Fortum

När den före detta presidenten i Finland, Tarja Halonen, i förra veckan besökte Indien, besökte hon även Fortums nya solkraftsanläggning i Rajasthan.  I samband med detta besök passade vi på…

Energimarknaden
Energimarknaden

Väderomslag och stigande CO2-pris gav varierande elpriser i januari

2014-02-04 - Blogg - Mats Persson

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. På…

Fortums syn på anvisningsavtal.
Fortums syn på anvisningsavtal.

Fortum om anvisningsavtal

2014-02-04 - Blogg - Fortum

Anvisningsavtalet diskuteras med jämna mellanrum i både media och i politiken. Energiminister Anna-Karin Hatt har tidigare bjudit in företrädare för energibranschen till ett möte, med syfte att diskutera vad branschen…

Januari - 2014

Årskrönika 2013
Årskrönika 2013

Årskrönika 2013

2014-01-29 - Blogg - Fortum

Det händer mycket på Fortum under ett år. I denna interaktiva årskrönika har vi samlat några aktiviteter som visar på bredden av vår verksamhet och vårt engagemang i samhället.

pyrolys - biooljeproduktion
pyrolys - biooljeproduktion

Nya tester för att fasa ut fossila bränslen

2014-01-15 - Blogg - Göran Hult

Under 2013 har vi berättat om de många spännande utvecklingar som lett fram till att vi på Fortum nu har en anläggning som tillverkar bio-olja från skogsrester genom pyrolys.

Beslutet om nätreglerigen - bra för kunderna och företagen
Beslutet om nätreglerigen - bra för kunderna och företagen

Beslutet om nätregleringen – bra för kunderna och företagen

2014-01-09 - Blogg - Fortum

Förvaltningsrättens dom – 11 december 2013 – om elnätsregleringen tjänar både elnätskunderna, samhället och elnätsföretagen på.

Kommunikationschef, Fortum Kraftproduktion
Kommunikationschef, Fortum Kraftproduktion

Vattenkraften delar Sverige

2014-01-09 - Blogg - Jens Bjöörn

I början av oktober förra året släpptes vattenverksamhetsutredningens delbetänkande  Ny tid ny prövning SOU 2013:69. I praktiken innebär förslaget att större delen av den svenska vattenkraftens tillstånd ska bli föremål…

Ljusne strömmar
Ljusne strömmar

Varmt och blött väder gav sjunkande elpriser

2014-01-08 - Blogg - Fortum

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. På…

Blogg

Simone (1)

Vill du bli en av oss?

2014-04-16 - Blogg - Fortum

Vi behöver rekrytera 30-40 duktiga medarbetare bara i år, dels för att vi höjer investeringstakten, men också för att i samma takt som erfarenheten växer hos mina kollegor så ökar…

Läs mer...
hjulsta

Många berörda av inbrottet i nätstationen i Hjulsta

2014-04-07 - Blogg - Fortum

 El är något som de flesta i vårt land tar för givet. Att lampan lyser, att vi kan ladda mobiltelefonen eller att det är varmt och skönt hemma. Det är…

Läs mer...
vårflod

Sjunkande priser på CO2 och el i mars

2014-04-02 - Blogg - Mats Persson

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. I…

Läs mer...
Trängslet

Var inte rädd för ramvattendirektivet – svensk tolkning på konfliktkurs med EU-rätt

2014-04-02 - Blogg - Jens Bjöörn

Genomför EU:s ramvattendirektiv i Sverige nu. Ramvattendirektivet är inte ett hot mot den svenska vattenkraften. Rätt implementerad kan den bidra till en positiv utveckling både för den biologiska mångfalden och…

Läs mer...

Fortum på Twitter

@FortumSverige

Måla påskägg och tävla om en fin råsaftcentrifug. Tävlingen sker på Instagram. Lycka till och glad påsk! http://t.co/D7CbtQ7Pgy

Senaste tweets