Blogg

December - 2014

Stockholms stadsmission
Stockholms stadsmission

Tillsammans gör vi skillnad

2014-12-07 - Blogg - Fortum
December - 2014

Stockholms Stadsmission har i mer än 160 år klivit in där de offentliga resurserna och insatserna inte räcker till. Under dessa år har verksamheten anpassats efter de behov som funnits…

Energimarknad
Energimarknad

Varmt och torrt väder och stigande CO2 pris

2014-12-04 - Blogg - Mats Persson
December - 2014

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. Priset…

T_eVR9hE
T_eVR9hE

Rivning av Stackmoradammen – slutet för ett kulturlandskap

2014-12-04 - Blogg - Jens Bjöörn
December - 2014

Enligt en dom från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska Stackmoradammen i Oreälv vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och…

November - 2014

fortbildning5
fortbildning5

Fortums fortbildningsprojekt fortsätter växa

2014-11-27 - Blogg - Jonatan Björck
November - 2014

Fortums satsning på att fortbilda lärare inom natur, teknik och hållbar utveckling fortsätter. I slutet av november hölls en späckad heldag med föreläsningar och experiment. – En fantastisk dag! Det…

Screenshot FIC 1
Screenshot FIC 1

Fortum utmanar studenter i en ny innovationstävling

2014-11-26 - Blogg - Göran Hult
November - 2014

Fortum har en vision för framtiden som innebär att vi går mot en solekonomi där all energi direkt eller indirekt kommer från solen. För att denna framtid skall bli verklighet…

_SWE8150
_SWE8150

Låt oss tillsammans bidra till en ljusare jul!

2014-11-22 - Blogg - Fredrik Karlsson
November - 2014

Den 22 november tändes julbelysningen över 35 gator och torg runt om i Stockholms innerstad. Det sker genom ett samarbete mellan oss på Fortum och bland annat Stockholms stad, City…

vartan2_560x250
vartan2_560x250

Svår arbetsplatsolycka vid Värtaverket

2014-11-18 - Blogg - Fortum
November - 2014

Den 4 november hände en svår arbetsplatsolycka som chockade oss alla på Fortum. På sin arbetsplats, hos oss, förlorade två människor livet och en skadades svårt. Detta är den svåraste…

energimarknadskommentar-november_300
energimarknadskommentar-november_300

Varm och blöt väderlek gav sjunkande elpris i oktober

2014-11-13 - Blogg - Mats Persson
November - 2014

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. I…

karnkraft
karnkraft

Budgetförslag äventyrar svensk elproduktion

2014-11-13 - Blogg - Göran Hult
November - 2014

I budgetpropositionen för 2015 föreslår finansdepartementet höjd skatt på effekt i kärnkraftsreaktorer. Det är ett olyckligt förslag anser Fortum som istället föreslår en sänkning. Idag är det ekonomiska läget för…

Bengt Johansson Fortum
Bengt Johansson Fortum

Kammarrättens dom borgar för trygg och säker elleverans även framöver

2014-11-10 - Blogg - Bengt Johansson
November - 2014

Idag meddelade Kammarrätten sitt beslut beträffande elnätsregleringen för perioden 2012-2015. Det var ett ganska väntat beslut som fastställer det Förvaltningsrätten sa redan i december förra året, det vill säga att…

Oktober - 2014

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Fokus på förnybart vid World Energy Council i Colombia

2014-10-29 - Blogg - Birgitta Resvik
Oktober - 2014

Nyss hemkommen från Cartagena i Colombia och Word Energy Council’s (WEC) möte, där fler än 600 personer från 100 olika länder samlats för att prata energi i närmare en vecka,…

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Bred samsyn om att priset på CO2 är välkommet och viktigt – men hur kommer vi framåt?

2014-10-17 - Blogg - Birgitta Resvik
Oktober - 2014

Tidigare idag presenterade Hagainitiativet en undersökning där ett antal svenska klimatforskare pekar på priset som en avgörande faktor för minskad klimatpåverkan. Från Fortums sida har vi under lång tid och i…

Nures
Nures

NURES a global innovation that minimises radioactive waste

2014-10-15 - Blogg - Fortum
Oktober - 2014

In our strive towards the Solar Economy of the future we are always looking for new solutions, both within new technologies, but also through the development of our existing operations…

Höst
Höst

Torr väderlek gav stigande elpris i september

2014-10-03 - Blogg - Mats Persson
Oktober - 2014

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. Under…

Fredrik Landahl
Fredrik Landahl

Först i Sverige med att erbjuda vattenkraft från specifika vattenkraftverk

2014-10-03 - Blogg - Fredrik Landahl
Oktober - 2014

Nu har vi lanserat 100 % vatten till våra kunder – 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk i Sverige. För att stärka vattenkraftens ställning och tillsammans med våra kunder påskynda…

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Underlättar Energikommissionen en sammanhållen energipolitik?

2014-10-02 - Blogg - Birgitta Resvik
Oktober - 2014

Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade sin överenskommelse rörande energipolitiken den 1 oktober. Den har naturligtvis väckt mycket intresse och kommenterats livligt i media. Man bör dock hålla i minnet att i…

Edeforsen
Edeforsen

Avslag för Edeforsen

2014-10-01 - Blogg - Fortum
Oktober - 2014

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt säger nej till Fortums planer att ersätta Edeforsens kraftverk med ett nytt. Nu tar det längre tid att nå god ekologisk status vid Edeforsen.…

September - 2014

Ulf Wikström
Ulf Wikström

Omställningen till 100 procent förnybar och återvunnen energi i Stockholms fjärrvärmesystem pågår

2014-09-25 - Blogg - Fortum
September - 2014

Onsdagen den 24 september visade Stockholms lokalnyheter ABC ett inslag (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/ska-de-rodgrona-stoppa-utslappen) som handlade om frågor som den nya politiska majoriteten i Stockholms stad behöver hantera. En av dessa var frågan…

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Energikommission – ja tack

2014-09-16 - Blogg - Birgitta Resvik
September - 2014

Resultatet i valet den 14 september innebär att vi nu kan förvänta oss en period av intensivt förhandlande i regeringsfrågan. En fråga som många med all säkerhet också ställer sig…

Bengt Johansson Fortum
Bengt Johansson Fortum

Ett steg på vägen för tydligare reglering av elnätsmonopolet

2014-09-08 - Blogg - Bengt Johansson
September - 2014

Elektricitet är avgörande för att vårt moderna samhälle ska fungera och vi och alla andra elnätsföretag i Sverige har ett huvuduppdrag är att se till att svenska hushåll och företag…

wavepower_012-150x150
wavepower_012-150x150

Nu är de första våggeneratorerna i sjön

2014-09-04 - Blogg - Göran Hult
September - 2014

I början av juli i år sjösatte vi de första generatorerna till det som kan komma att bli en av världens största demonstrationsanläggningar för vågkraft. Havens energi är en källa…

Våtmark
Våtmark

Nyanlagd våtmark gör nytta

2014-09-03 - Blogg - Per-Oscar Hedman
September - 2014

I samband med att det avfallseldade kraftvärmeverket i Brista 2 i Sigtuna byggdes stod det också klart att det behövdes en annan lösning för att ta hand om kondensvattnet. Istället…

Trängslet
Trängslet

Ökade kostnader för kol gav högre pris på framtida el

2014-09-03 - Blogg - Mats Persson
September - 2014

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. I…

Augusti - 2014

Krångede
Krångede

Riktlinjer om hur ramvattendirektivet ska tillämpas – ett steg i rätt riktning

2014-08-29 - Blogg - Jens Bjöörn
Augusti - 2014

Under Almedalsveckan presenterades en nationell strategi för hållbar vattenkraft av Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. I strategin fastställs ett mål som innebär att högst 2,3 procent motsvarande 1,5 TWh av…

Juli - 2014

PO_Hedman_High_04
PO_Hedman_High_04

Är det nu elbilen går från bra idé till att bli det alternativ du faktiskt väljer?

2014-07-10 - Blogg - Per-Oscar Hedman
Juli - 2014

I förrgår, tisdagen den 9 juli, hämtade jag och min kollega på Preem, Tove Grönkvist, ut en Leaf från vår samarbetspartner Nissan för att åka till Norrköping och NorrköpingsTidningar. De…

Özz frågestund 2 juli
Özz frågestund 2 juli

Fortum i Almedalen – onsdag den 2 juli

2014-07-02 - Blogg - Fortum
Juli - 2014

På onsdagen hade Fortum sina sista aktiviteter på årets Almedalen och det var fortsatt högt tempo med möten mellan Fortummedarbetare och opinionsbildare, både inofficiella och officiella. Vi inledde dagen med ett…

Seminarium: Energi
Seminarium: Energi

En europeisk elmarknad – en utopi eller ett pågående arbete?

2014-07-02 - Blogg - Fortum
Juli - 2014

Onsdag morgon inledde vi med ett seminarium där Tapio Kuula, vd Fortum, presenterade en marknadsutsikt över Europas investeringsklimat och berättade om utmaningarna företag och politiker står inför. Presentationen låg sedan…

Seminarium: PWC
Seminarium: PWC

Ägare och investerare i framtidens energi

2014-07-02 - Blogg - Fortum
Juli - 2014

I den medeltida källaren på PWCs seminarium på onsdagen diskuterades vem som skall investera och äga framtidens energisystem. I panelen fanns Fortums Sverige VD Per Langer med för att ge…

Almedalen 1 juli
Almedalen 1 juli

Fortum i Almedalen – tisdag den 1 juli

2014-07-01 - Blogg - Fortum
Juli - 2014

Fortum gjorde sin röst hörd på många platser under tisdagens Almedalen. Vi debatterade, uttalade oss som experter, ifrågasatte, tyckte till och drev på. IVA: IT skapar framtidens smarta energisystem –…

Seminarium: Värme
Seminarium: Värme

Kan nätsurfandet värma våra hus och bidra till hållbara städer?

2014-07-01 - Blogg - Fortum
Juli - 2014

Om datahallarna i världen vore ett land skulle de använda lika mycket energi som hela Storbritannien. Hur tar man tillvara på värmen de alstrar? Det var ämnet för tisdagen seminarium…

Juni - 2014

Özz frågestund
Özz frågestund

Rond 2: Özz frågar ut socialdemokraternas Jennie Nilsson

2014-06-30 - Blogg - Fortum
Juni - 2014

Özz ställer politiker mot väggen och frågar ut om energipolitik. Denna dag var det packat av åskådare som ville ta del av Özz utfrågning av Jennie Nilsson (s). Gårdagens regn…

Seminarium: Solenergi
Seminarium: Solenergi

Klarar vårt elnät av när hustaken fylls med sol?

2014-06-30 - Blogg - Fortum
Juni - 2014

Hustak runt om i landet fylls med solpaneler och vindkraften byggs ut. Men kan vårt elnät hantera utvecklingen av all förnyelsebar energi – och vad krävs i så fall? Det…

Seminarium: Vattenkraft
Seminarium: Vattenkraft

Hur kan vattenkraft vara grunden i ett hållbart energisystem?

2014-06-30 - Blogg - Fortum
Juni - 2014

Gråvädret över Visby gav vika och solen värmde Fortumbåten Blue Charm när det var dags för seminariet ”Från Bryssel till Dalälven – Kan Sverige leva upp till vattendirektivet?” där fokus…

Seminarium: Sveriges energianvändning
Seminarium: Sveriges energianvändning

Sveriges energianvändning kan effektiviseras med 50 procent. Men hur?

2014-06-30 - Blogg - Fortum
Juni - 2014

Ja, den frågan var ämnet för IVA:s seminarium ”Nya affärsmodeller för energieffektivisering” som startade kl 8.30. Fokus för seminariet var just konkreta exempel på affärsmodeller, bland annat Fortums Öppen Fjärrvärme…

Özz Nujen i samtal om energipolitik Fortumbåten
Özz Nujen i samtal om energipolitik Fortumbåten

Högtryck första dagen i Almedalen: Ungdomar och Özz höjde temperaturen

2014-06-29 - Blogg - Fortum
Juni - 2014

Ösregn utanför men inne på Fortumbåten var det varmt och trångt. Vår första dag i Almedalen blev en rivstart med energiquiz mellan ungdomspolitiker från  CUF, Grön Ungdom, MUF och SSU. …

Fortum Almedalen
Fortum Almedalen

Kom och lyssna till Fortums medarbetare på andra seminarier

2014-06-25 - Blogg - Johan Englund
Juni - 2014

En av de viktigaste och roligaste aspekterna av Almedalsveckan är att ta en aktiv del i den ständigt pågående debatten. För oss är det givetvis energidebatten som står i fokus,…

Anders Egelrud
Anders Egelrud

Så blir ditt nätsurfande fjärrvärme

2014-06-25 - Blogg - Fortum
Juni - 2014

År 2007 fanns det lika många datahallar som oljefält – 70 000 stycken i världen. år 2013 fanns det lika många datahallar som bensinstationer i G7-länderna – 200 000 stycken.…

MarieFortumAvatar
MarieFortumAvatar

Solpaneler på högvarv under årets längsta dag

2014-06-19 - Blogg - Marie Fossum
Juni - 2014

I helgen firar vi årets längsta dag. Det betyder att landets solpaneler går på högvarv. Blir det soligt kan den med solpaneler på villataket producera el så det räcker till…

Krangede
Krangede

Kan vattenkraften vara grunden i ett hållbart energisystem?

2014-06-19 - Blogg - Jens Bjöörn
Juni - 2014

Ja, som vi ser är det faktiskt en förutsättning. Fortum vill utveckla vattenkraften så att den även i framtiden kan fortsätta vara en bärande del av ett energisystem i förändring…

Fredrik Landahl
Fredrik Landahl

Fler aktiva elkunder – en välkommen utveckling

2014-06-12 - Blogg - Fredrik Landahl
Juni - 2014

Den långsiktiga trenden att kunderna blir mer aktiva fortsätter även i år, det visar vår uppföljning. Den kanske största skillnaden vi ser idag jämfört med några år bakåt är att…

solar_panel(1)
solar_panel(1)

Hänger elnäten med när Stockholms stad satsar på solenergi?

2014-06-12 - Blogg - Bengt Johansson
Juni - 2014

Den 5 juni skrev SvD om Stockholms planer på att klä upp till 4 500 tak på offentliga byggnader med solceller. Det är en spännande utveckling som samtidigt ställer andra…

Jens
Jens

Sluttänkt om vattenkraften?

2014-06-05 - Blogg - Jens Bjöörn
Juni - 2014

Regeringens vattenverksamhetsutredning har nu presenterat sitt slutbetänkande ”I vått och tort – förslag till ändrade vattenrättsliga regler”. Att en modernare reglering skulle kunna göra stor nytta är uppenbart både för…

POT_driften_blogg
POT_driften_blogg

Stigande pris på el på grund av torr väderlek

2014-06-04 - Blogg - Mats Persson
Juni - 2014

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. I…

Fortum Almedalen
Fortum Almedalen

Fortum styr skeppet mot Visby

2014-06-02 - Blogg - Fortum
Juni - 2014

Nu börjar vi förbereda oss för att återigen styra båten Blue Charm mot Visby och Almedalsveckan. Året går fort och snart är vi på plats för att lyfta frågor kring…

Maj - 2014

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Från energimötet i Kazakstan: Perspektiv behövs för att förstå energipolitiken

2014-05-28 - Blogg - Birgitta Resvik
Maj - 2014

Samtidigt som valrörelsen gick in i sitt intensiva slutskede här hemma var jag på internationellt energimöte i Kazakstan. Det var stora kontraster i flera bemärkelser. EU-debatten om klimat och energifrågorna…

Fredrik Landahl
Fredrik Landahl

På mindre än sju år har hela Stockholm flyttat – är du också på väg att byta bostad?

2014-05-27 - Blogg - Fredrik Landahl
Maj - 2014

Stockholm får fler och fler invånare, i februari i år så sprängdes 900 000-vallen bara i Stockholm stad. Det föds, flyttas in och flyttas ut i en strid ström och varje…

Fortbildning del 3_1
Fortbildning del 3_1

Experiment i fokus för Karlstadslärare

2014-05-23 - Blogg - Jonatan Björck
Maj - 2014

Fortums satsning på att fortbilda lärare fortsätter. Nyligen hölls den tredje delen – med fokus på experiment. – Vi vill väcka lust och glädje hos eleverna och ge lärarna bra…

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Din röst spelar roll

2014-05-22 - Blogg - Birgitta Resvik
Maj - 2014

På söndag den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Vi och våra kollegor i branschen deltar, i varierande utsträckning, i det offentliga samtalet om klimatutmaningen, omställningen av energisystemet och…

Bengt Johansson Fortum
Bengt Johansson Fortum

Förväntningarna på elnäten utvecklas ständigt

2014-05-20 - Blogg - Bengt Johansson
Maj - 2014

När Gudrun 2005 drog in över Götaland resulterade det inte bara i att motsvarande en hel årsavverkning skog stormfälldes, mer än 340 000 svenska kunder blev även strömlösa. Två veckor senare…

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Mikroproducenterna skulle tjäna på ett tydligare regelverk

2014-05-07 - Blogg - Birgitta Resvik
Maj - 2014

Sveriges radios program Klotet har idag lyft frågan om solenergi  och utformning av stöden till förnybart, det liggande förslaget från regeringen om stödet till mikroproducenter och utvecklingen av energisektorn i…

POT_driften_blogg
POT_driften_blogg

Stigande pris på el för 2015 på grund av högre kol och CO2 priser i april

2014-05-06 - Blogg - Mats Persson
Maj - 2014

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. I…

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

”Det är för mycket politik i EU”

2014-05-05 - Blogg - Birgitta Resvik
Maj - 2014

”Det är för mycket politik i EU”, så låter det när den amerikanska finanssektorn diskuterar investeringar i Europa, enligt Joan MacNaughton, World  Energy Council, WEC. Joan ansvarar för den globala…

April - 2014

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Förslaget om skattereduktion för mikroproducenter skulle väl underlätta?

2014-04-30 - Blogg - Birgitta Resvik
April - 2014

Sedan regeringen lade fram propositionen ”Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” har vi, branschen och ett flertal olika aktörer inom småskalig produktion pekat på att det finns ett mycket stort…

Marie Fossum, Vice President Solar, soldirektör, Fortum
Marie Fossum, Vice President Solar, soldirektör, Fortum

Egen solel på taket lockar var femte villaägare

2014-04-30 - Blogg - Marie Fossum
April - 2014

För någon vecka sedan presenterade Svensk Energi resultatet från den senaste Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer. Det visar sig att framförallt boende på gårdar och i glesbygd är intresserade, drygt en tredjedel…

slängd gran_blogg
slängd gran_blogg

Vintern rasar och våren gör sin entré!

2014-04-30 - Blogg - Fortum
April - 2014

Valborgsmässoafton är något av eldens högtid i Sverige. Så också på Fortum. Vi välkomnar våren genom att bränna julens granar i våra kraftvärmeverk. I juletid sprider granen en varm och…

Göran_Hult_1280px
Göran_Hult_1280px

Ny teknik i Bruksfors vattenkraftstation kan vara framtiden för småskalig vattenkraft

2014-04-23 - Blogg - Göran Hult
April - 2014

Vattenkraften utgör ryggraden i det svenska energisystemet, och består i det mesta av beprövad teknik som har tjänat oss väl i närmare hundra år. Inom energibranschen finns det dock alltid…

Simone (1)
Simone (1)

Vill du bli en av oss?

2014-04-16 - Blogg - Fortum
April - 2014

Vi behöver rekrytera 30-40 duktiga medarbetare bara i år, dels för att vi höjer investeringstakten, men också för att i samma takt som erfarenheten växer hos mina kollegor så ökar…

hjulsta
hjulsta

Många berörda av inbrottet i nätstationen i Hjulsta

2014-04-07 - Blogg - Fortum
April - 2014

 El är något som de flesta i vårt land tar för givet. Att lampan lyser, att vi kan ladda mobiltelefonen eller att det är varmt och skönt hemma. Det är…

vårflod
vårflod

Sjunkande priser på CO2 och el i mars

2014-04-02 - Blogg - Mats Persson
April - 2014

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. I…

Trängslet
Trängslet

Var inte rädd för ramvattendirektivet – svensk tolkning på konfliktkurs med EU-rätt

2014-04-02 - Blogg - Jens Bjöörn
April - 2014

Genomför EU:s ramvattendirektiv i Sverige nu. Ramvattendirektivet är inte ett hot mot den svenska vattenkraften. Rätt implementerad kan den bidra till en positiv utveckling både för den biologiska mångfalden och…

Mars - 2014

Bengt Johansson Fortum
Bengt Johansson Fortum

Vägval om hur elnäten ska finansieras

2014-03-28 - Blogg - Bengt Johansson
Mars - 2014

Den 31/3 presenterar Energimarknadsinspektionen (Ei) förslaget till regelverk för nästa regleringsperiod. Frågan om hur regelverket ska vara utformat för att de svenska hushållen och företagen ska ha en hög leveranssäkerhet…

Fortum_flags
Fortum_flags

Kolkraften står för 85 procent av energisektorns vattenförbrukning och är därmed ett hot mot vattenförsörjningen på många platser

2014-03-22 - Blogg - Jens Bjöörn
Mars - 2014

Temat för årets Världsvattendag, som infaller den 22 mars,  är vatten & energi. De stora mängder vatten som behövs när el produceras med hjälp av kolkraft var bara en av…

Banner-earth-hour-givewatts-2014-568x320px
Banner-earth-hour-givewatts-2014-568x320px

Vi tänder där det idag inte finns en lampa att släcka

2014-03-21 - Blogg - Per-Oscar Hedman
Mars - 2014

Det är ett långt större problem att sakna el och ljus än att inte släcka lampan hemma. Det handlar naturligtvis om grundläggande välfärdsvinster som elen ger – förbättrad hälsa och…

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Regeringens förslag om ytterligare detaljreglering av elavtalen oroar

2014-03-14 - Blogg - Birgitta Resvik
Mars - 2014

I torsdags presenterade regeringen propositionen som handlar om hur energieffektiviseringsdirektivet ska genomföras i Sverige.  Eftersom propositionen ännu inte är offentlig kan vi bara utgå från det regeringen skriver. I huvudsak…

Birgitta Resvik Fortum
Birgitta Resvik Fortum

Fortums synunkter på EU:s klimat- och energiramverk 2030

2014-03-04 - Blogg - Birgitta Resvik
Mars - 2014

Detta är förkortad version av Fortums remissvar till regeringen om ramverket 2030. Fortum anser att det är positivt att EU-kommissionen i sitt paket har vridit fokus till att i första…

Höljebro vattenkraftverk
Höljebro vattenkraftverk

Stigande CO2-pris och sjunkande elpriser i februari

2014-03-03 - Blogg - Fortum
Mars - 2014

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. På…

Februari - 2014

Fortum_flags
Fortum_flags

Klart alla kunder ska ha ett vädersäkrat elnät

2014-02-25 - Blogg - Bengt Johansson
Februari - 2014

Energimarknadsinspektionen presenterade den 24 februari  rapporten Leveranssäkerheten i elnäten 2012, Ei R2014:04.  Det är en årlig uppföljning som görs och över tid visar den att de investeringar som sker får…

1
1

Unik satsning på fortbildning för lärare

2014-02-25 - Blogg - Fortum
Februari - 2014

- Intresset för energi och hållbar utveckling föds i skolbänken. För att få inspirerade elever behövs kunniga och motiverade lärare, säger Johan Lindehag, VP på Fortum Distribution, om Fortums samarbete…

Fredrik Landahl
Fredrik Landahl

Nordisk slutkundsmarknad en naturlig framtid – branschens rekommendationer ett steg på vägen

2014-02-24 - Blogg - Fredrik Landahl
Februari - 2014

Vid mötet med energiminister Anna-Karin Hatt den 20 februari  presenterade Svensk Energi en gemensam branschrekommendation som ska säkerställa att kunderna får tillräckligt med information om vad det innebär att inte…

Fredrik Landahl
Fredrik Landahl

Det är vi själva som, gemensamt och företagsspecifikt, lyfter branschen

2014-02-20 - Blogg - Fredrik Landahl
Februari - 2014

I mitten av februari presenterade branschorganisationen Svensk Energi en undersökning från United Minds som visar att förtroendet för branschen har ökat med 17 procent på bara tre år. Malin Thorsén…

Ny teknik ska rena el från vindkraftverk
Ny teknik ska rena el från vindkraftverk

Justeringarna i elcertifikatsystemet en konsekvens av målets utformning

2014-02-13 - Blogg - Birgitta Resvik
Februari - 2014

Det var väntat att Energimyndigheten skulle föreslå förändringar inför den kontrollstation nästa år som är inbyggd i elcertifikatsystemet. Målet är satt som i exakt mängd levererade terawattimmar, 26,4 TWh till…

Fortum 2
Fortum 2

Solkraft till skolbarn i Indien

2014-02-10 - Blogg - Fortum
Februari - 2014

När den före detta presidenten i Finland, Tarja Halonen, i förra veckan besökte Indien, besökte hon även Fortums nya solkraftsanläggning i Rajasthan.  I samband med detta besök passade vi på…

Energimarknaden
Energimarknaden

Väderomslag och stigande CO2-pris gav varierande elpriser i januari

2014-02-04 - Blogg - Mats Persson
Februari - 2014

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. På…

Fredrik Landahl
Fredrik Landahl

Fortum om anvisningsavtal

2014-02-04 - Blogg - Fortum
Februari - 2014

Anvisningsavtalet diskuteras med jämna mellanrum i både media och i politiken. Energiminister Anna-Karin Hatt har tidigare bjudit in företrädare för energibranschen till ett möte, med syfte att diskutera vad branschen…

Januari - 2014

Årskrönika 2013
Årskrönika 2013

Årskrönika 2013

2014-01-29 - Blogg - Fortum
Januari - 2014

Det händer mycket på Fortum under ett år. I denna interaktiva årskrönika har vi samlat några aktiviteter som visar på bredden av vår verksamhet och vårt engagemang i samhället.

pyrolys - biooljeproduktion
pyrolys - biooljeproduktion

Nya tester för att fasa ut fossila bränslen

2014-01-15 - Blogg - Göran Hult
Januari - 2014

Under 2013 har vi berättat om de många spännande utvecklingar som lett fram till att vi på Fortum nu har en anläggning som tillverkar bio-olja från skogsrester genom pyrolys.

Fortum_flags
Fortum_flags

Beslutet om nätregleringen – bra för kunderna och företagen

2014-01-09 - Blogg - Fortum
Januari - 2014

Förvaltningsrättens dom – 11 december 2013 – om elnätsregleringen tjänar både elnätskunderna, samhället och elnätsföretagen på.

Fortum_flags
Fortum_flags

Vattenkraften delar Sverige

2014-01-09 - Blogg - Jens Bjöörn
Januari - 2014

I början av oktober förra året släpptes vattenverksamhetsutredningens delbetänkande  Ny tid ny prövning SOU 2013:69. I praktiken innebär förslaget att större delen av den svenska vattenkraftens tillstånd ska bli föremål…

Ljusne strömmar
Ljusne strömmar

Varmt och blött väder gav sjunkande elpriser

2014-01-08 - Blogg - Fortum
Januari - 2014

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. På…

Blogg

Stockholms stadsmission

Tillsammans gör vi skillnad

2014-12-07 - Blogg - Fortum

Stockholms Stadsmission har i mer än 160 år klivit in där de offentliga resurserna och insatserna inte räcker till. Under dessa år har verksamheten anpassats efter de behov som funnits…

Läs mer...
Energimarknad

Varmt och torrt väder och stigande CO2 pris

2014-12-04 - Blogg - Mats Persson

Fortums analysavdelning tar varje månad fram sammanställningar av utvecklingen på energimarknaden. Fortum gör dock inte några beräkningar eller ger prognoser om framtida prisutveckling för till exempel el och bränsle. Priset…

Läs mer...
T_eVR9hE

Rivning av Stackmoradammen – slutet för ett kulturlandskap

2014-12-04 - Blogg - Jens Bjöörn

Enligt en dom från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska Stackmoradammen i Oreälv vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och…

Läs mer...
fortbildning5

Fortums fortbildningsprojekt fortsätter växa

2014-11-27 - Blogg - Jonatan Björck

Fortums satsning på att fortbilda lärare inom natur, teknik och hållbar utveckling fortsätter. I slutet av november hölls en späckad heldag med föreläsningar och experiment. – En fantastisk dag! Det…

Läs mer...