Fredrik Landahl, VD för Fortums elhandelsbolag

Som VD för Fortums Elhandelsbolag driver Fredrik Landahl arbetet för att Fortum ska förbli ett konkurrenskraftigt och attraktivt alternativ för såväl nuvarande som för framtida kunder. Detta är ett arbete som i mångt och mycket handlar om att förstå varje kunds enskilda behov.

Fredrik Landahl har lång erfarenhet av att arbeta med marknads- och kundfrågor. Efter att ha arbetat med telekommunikation sedan början av 90-talet bytte han år 2005 till energi – ett branschskifte som innebar förändrade förutsättningar.

Läs mer om Fredrik

Februari - 2016

En marknad som anpassas efter kunden och inte tvärt om

2016-02-05 - Blogg - Fredrik Landahl
Februari - 2016

Under det kommande året är det fokus på att ta fram ramarna för den framtida slutkundsmarknaden. I den planerade marknadsmodellen behöver kunden inte på samma sätt som idag känna till…