Catarina Nauclér, Forsknings- och utvecklingschef Sverige

Catarina Nauclér är talesperson och ansvarig för Fortums forskning och utvecklingsverksamhet i Sverige. ”Den som bäst kan styra och optimera flexibiliteten i energisystemet kommer att vara morgondagens vinnare.”

Läs mer om Catarina

Maj - 2017

Blockchain inom energisektorn – game changer eller hype?

2017-05-02 - Blogg - Catarina Nauclér
Maj - 2017

Blockchain är ett begrepp som idag diskuteras livligt inom finanssektorn men hurkommer den här digitala tekniken att påverka energisektorn?  Är det mest en hype eller kommer blockchain att få lika stor…

Mars - 2017

Innovation inom sol kan motverka elfattigdom

2017-03-21 - Blogg - Catarina Nauclér
Mars - 2017

På mindre än två timmar mottar jorden den mängd energi som förbrukas årligen från solen. Samtidigt saknar 1,3 miljarder människor en pålitlig källa till elektricitet. Hittills har det saknats bra…

Blockchain inom energisektorn – game changer eller hype?

2017-05-02 - Blogg - Catarina Nauclér

Läs mer...

Innovation inom sol kan motverka elfattigdom

2017-03-21 - Blogg - Catarina Nauclér

Läs mer...

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets