Birgitta Resvik, Samhällskontakter

Birgitta Resvik är ett av Fortum Sveriges ”ansikten” utåt och hon ansvarar för våra samhällskontakter. I en intervju med Birgitta berättar hon om sitt arbete och vad hon anser är viktigt i energibranschen.

”Fortum är ett energibolag och helt beroende av omvärlden. Jag arbetar med omvärldsfrågor och till stor del innebär det att träffa olika beslutsfattare och presentera Fortums syn på branschfrågor men även lyssna av hur debatten går. Det är min uppgift att ha koll på olika politiska beslut som påverkar oss, både lokalt, regionalt och globalt?.”

Läs mer om Birgitta

November - 2017

Fortum_flags
Fortum_flags

COP23 ett positivt steg framåt

2017-11-15 - Blogg - Birgitta Resvik
November - 2017

Efter två dagar i Bonn vid @COP23 har jag fått med mig några nya intryck; hur diskussionen går i USA, hur städer runt om i världen engagerar sig, hur hälsofrågan…

April - 2017

Nästa steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen

2017-04-20 - Blogg - Birgitta Resvik
April - 2017

Den 19 april var satt som slutdatum att svara på Energikommissionens slutbetänkande ”Krafttag för framtidens energi”. Samma dag presenterar 5-partigruppen nästa steg i implementeringen av Energiöverenskommelsen från i juni 2016.…

Januari - 2017

Kraftsamling för framtidens energi även ett politiskt kunskapslyft inom energi

2017-01-09 - Blogg - Birgitta Resvik
Januari - 2017

Nu har Energikommissionen presenterat sitt slutbetänkande ”Kraftsamling för framtidens energi”. Utredningen är till stor del en konkretisering av den energiöverenskommelse som presenterades i juni förra året. Det finns mycket positivt…

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets