Birgitta Resvik, Samhällskontakter

Birgitta Resvik är ett av Fortum Sveriges ”ansikten” utåt och hon ansvarar för våra samhällskontakter. I en intervju med Birgitta berättar hon om sitt arbete och vad hon anser är viktigt i energibranschen.

”Fortum är ett energibolag och helt beroende av omvärlden. Jag arbetar med omvärldsfrågor och till stor del innebär det att träffa olika beslutsfattare och presentera Fortums syn på branschfrågor men även lyssna av hur debatten går. Det är min uppgift att ha koll på olika politiska beslut som påverkar oss, både lokalt, regionalt och globalt?.”

Läs mer om Birgitta

April - 2017

Nästa steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen

2017-04-20 - Blogg - Birgitta Resvik
April - 2017

Den 19 april var satt som slutdatum att svara på Energikommissionens slutbetänkande ”Krafttag för framtidens energi”. Samma dag presenterar 5-partigruppen nästa steg i implementeringen av Energiöverenskommelsen från i juni 2016.…

Januari - 2017

Kraftsamling för framtidens energi även ett politiskt kunskapslyft inom energi

2017-01-09 - Blogg - Birgitta Resvik
Januari - 2017

Nu har Energikommissionen presenterat sitt slutbetänkande ”Kraftsamling för framtidens energi”. Utredningen är till stor del en konkretisering av den energiöverenskommelse som presenterades i juni förra året. Det finns mycket positivt…

Fortum på Twitter

@FortumSverige

Energi o klimat tog en stor del av budgetens reformutrymme. @BResvik kommenterar https://t.co/bx3yGW6kV8

Senaste tweets