2017-04-24 - Pressmeddelanden

Allt snabbare omställning mot förnybart

2017-04-24 - Pressmeddelanden

Fortum Värme har tryckt på startknappen på ett av världens största biokraftvärmeverk och fortsätter att utveckla Öppen Fjärrvärme, där överskottsvärme tas till vara. Andelen förnybara och återvunna bränslen steg därmed från 80 till nästan 90 procent ifjol, och kunderna fortsatte att strömma till. Styrelsen beslutade dessutom i februari 2017 att öka takten på omställningen, genom inriktningsbeslutet att det sista kolet ska fasas ut redan till 2022. Allt detta går att läsa i Fortum Värmes årsredovisning för 2016, som publiceras idag.

– Stockholm har redan idag ett av världens mest hållbara fjärrvärme- och fjärrkylasystem med närmare 90 procent förnybara och återvunna bränslen. Men det räcker inte, tycker vi. Vi måste visa att det är möjligt att nå 100 procent i en växande stad med stort energibehov. Vi ska vara fullt ut resurs- och klimatneutrala senast 2030, säger Anders Egelrud, Fortum Värmes vd.

Fortum Värmes styrelse tog i februari 2017 ett inriktningsbeslut som möjliggör att det sista kolet fasas ut till 2022. Det innebär att företaget ökar takten i resan mot 100 procent förnybara och återvunna bränslen.

Fjärrvärme allt mer delningsekonomi Fortum Värmes system bygger redan idag i stor utsträckning på att stockholmarna värmer varandra, genom att energin från exempelvis avloppsvatten och avfall återvinns som fjärrvärme, samtidigt som miljögifter tas om hand. Under 2016 utvecklade företaget dessutom ett erbjudande kallat Stockholm Data Parks. Det innebär att storskaliga datorhallar kan etablera sig i Stockholm och sälja sin överskottsvärme till Fortum Värme.

– Vi fortsätter återanvända energi som annars skulle ha slösats bort. Vi började med stockholmarnas morgonduschar och soppåsar, och nu fortsätter vi med den växande, globala datacenterindustrin. Dessutom ska vi göra systemet smartare, med IT-baserade styrsystem i stockholmarnas värmecentraler, som både ska ge kunderna mer kontroll och ska spara energi och effekt, säger Anders Egelrud, Fortum Värmes vd.

Kretsloppen som fjärrvärmen är en del av fungerar bättre ju fler som deltar. Under 2016 tecknade Fortum Värme kontrakt med hela 215 nya kunder. Eftersom året delvis var kallare än 2015 steg omsättningen till 6 608 miljoner kronor och rörelseresultatet till 1 607 miljoner kronor. Den goda rörelsemarginalen är en förutsättning för att kunna göra de omfattande investeringar som omställningen kräver.

Läs årsredovisningen här: http://arsredovisning.fortumvarme.se/2016/

Om du har frågor, kontakta: Jonas Collet, Fortum Värmes presschef, jonas.collet@partners.fortum.com eller Fortum Värmes presservice på 020 – 30 20 40.

Fortum Värme skapar energin i framtidens städer Fortum Värme skapar ett behagligt inomhusklimat till boende och verksamma i Stor-Stockholm. Det lokala energibolaget producerar resurseffektiv fjärrvärme, fjärrkyla och el och ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Tillsammans med kunder och stockholmare har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens mest hållbara huvudstäder.

Bokmärk och dela:

Bokmärk och dela

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets