2016-06-15 - Pressmeddelanden

Fortum Värme investerar 25 Mkr i ökad miljönytta – kyler Stockholms sjukhus

2016-06-15 - Pressmeddelanden

Nyligen kopplade Fortum Värme in Södersjukhuset (SÖS) på sitt fjärrkylanät och de lokala kylmaskinerna är numera stängda. Det här är Locums största kylaleverans hittills och den innebär en lokal miljöbesparing på 895 ton koldioxid vilket motsvarar utsläppen från 530 bilar.

Kylaleveransen till SÖS uppgår till 4,7 MW vid full drift och är Locums enskilt största så långt. Det kan jämföras med 0,4 MW som Fortum Värmes genomsnittliga kylakunder ligger på. Under våren har Fortum Värme även kopplat in Locums fastighet S:t Görans sjukhus och inom kort kopplas även Rosenlunds sjukhus in – även det en fastighet som Locum förvaltar åt Stockholms läns landsting.

– Kraven på tillförlitlig kyla både för komfort och tekniska installationer som magnetröntgenkameror är höga samtidigt som miljöaspekten är central. Det var viktiga faktorer för att valet föll på fjärrkyla i konkurrens med konventionella kylmaskiner och geoteknik, säger Anders Sjölund kundansvarig för Locum på Fortum Värme.

Ny ledning för 25 miljoner
Avtalet mellan Fortum Värme och Locum tecknades hösten 2015. För att komma till Södersjukhuset har Fortum Värme byggt en ny kylaledning för cirka 25 miljoner kronor.

– Efterfrågan på kyla i Stockholm växer och det känns glädjande att vi nu kan leverera det till viktiga samhällsfunktioner som dessa tre stora sjukhus, säger Anders Sjölund.

Han tillägger att Fortum Värme ser stor potential för andra, närliggande, fastigheter att ansluta sig till den nya ledningen. Den har kapacitet att kyla samtliga närliggande fastigheter som har kylabehov.

Södersjukhuset är idag Stockholms största akutsjukhus. Det byggs nu ut och moderiseras och kommer att bli ett av Europas största och modernaste med en kapacitet på 175 000 akutbesök per år. Det ska bli 5 000 nya slutenvårdstillfällen per år och mellan 800 och 900 personer kommer att arbeta med bygget som beräknas vara helt färdigt 2019.

Fjärrkylan ersätter den tidigare lokalt producerade kylan och kommer att ha samma omfattning som tidigare i det befintliga sjukhuset. Fjärrkyla kommer även att installeras i de byggnader som nu uppförs på västra sidan om sjukhuset.

För mer information och vid frågor, kontakta: Viktoria Raft, presschef, 0722-320631, viktoria.raft@fortum.com 

Om Fortum Värme
Fortum Värme är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder och en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Bilder

Sodersjukhuset1 Sodersjukhuset2

Bilder

Sodersjukhuset1 Sodersjukhuset2

Bokmärk och dela:

Bokmärk och dela

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets