2014-07-01 - Pressmeddelanden

Fortum och Seabased: Installationen av världens största vågkraftspark påbörjades idag utanför Sotenäs

2014-07-01 - Pressmeddelanden

I den första fasen av vågkraftsparken kommer aggregat motsvarande 1 MW att installeras, som ska utvärderas efter testperiod. Redan den första fasen kommer att på årlig basis leverera el motsvarande drygt 800 bostäders behov av hushållsel. Fullt utbyggd blir den installerade effekten totalt 10 MW vilket innebär en årlig produktion av 25 GWh (25 miljoner kWh). I dagsläget planeras totalt 340 aggregat, men den tekniska utvecklingen, och därmed även effekten på de enskilda aggregaten förbättras hela tiden. Vågkraftsparken, som ska vara helt utbyggd år 2016, är ett samarbete mellan Fortum och teknikföretaget Seabased AB. Forskningsprojektet har bedrivits sedan 2008 och parken ligger i Sotenäs kommun på Västkusten.

– Planeringen av vågkraftsparken har pågått under många år och det är naturligtvis oerhört spännande att nu se hur den fysiskt tar form, säger Heli Antila, forsknings- och utvecklingschef på Fortum. Vågkraften har en framtida potential att bidra med stabil, utsläppsfri elproduktion och kommer kunna utgöra ett värdefullt bidrag i ett kraftsystem med mycket variabel produktion. Vi tror på vågkraftens roll i en framtida solekonomi, fortsätter Heli Antila.

Den energi som finns i haven är en energikälla som vi fortfarande håller på att lära oss att utnyttja på ett bra sätt. Potentialen som finns i vågornas rörelser är mycket stor och runt om i världen pågår många projekt. Fortums första pilotprojekt, en vågkraftsanläggning utanför Portugals kust, uppfördes redan 2008. Där används en annan teknisk lösning, anpassad för de lokala förhållanden som råder.

– Energimyndigheten finansierar forskning och utveckling av ny energiteknik i tidiga skeden, för att hjälpa dem bli kommersiellt gångbara, säger Sara Bargi, enhetschef på Energimyndigheten. Vårt mål är ett hållbart energisystem, och vi tror att en mångfald av förnybara energitekniker kommer att bli värdefulla. Den förnybara energi som havet kan bidra med är hittills en relativt outnyttjad potential. Därför stödjer vi teknikutveckling, som bidrar till att tillvarata denna resurs.

Om något decennium eller två kan vågkraften utgöra ett viktig bidrag till elproduktionen även på global nivå, även försiktiga beräkningar talar om 15 procent av världens behov.

-Kan vi ta tillvara potentialen som finns bara längs Norges kust så täcker det hela det nordiska behovet av el och en export på cirka 100 TWh årligen, berättar Billy Johansson, vd Seabased, som ser positivt på framtiden.

Fakta om Sotenäs-projektet

Energibolaget Fortum och teknikföretaget Seabased AB samarbetar vid bygget av vågkraftsparken, som är ett av världens största demonstrationsprojekt på området. Vågkraftsparken beräknas vara helt utbyggd 2015-2016 och kommer då att ha en effekt på runt 10 MW, vilket innebär 25 GWh årligen.

Den teknik som används är Seabaseds linjära generatorer som förankras i havsbotten. Vågkraftsparken har en driftstid på 20 år. Tillverkning av aggregat kommer att ske i Seabaseds fabrik i Lysekil. Totalt finns 9,5 km sjökabel mellan park och land.

Parken finns i Sotenäs kommun på Västkusten. Ett parkområde 5 km nordväst om Smögen, som efter samråd 2008-2009 ansågs som mest lämpligt för att anlägga vågkraftparken. Området har bra vågförhållanden och bedömdes ha liten påverkan på natur, friluftsliv, landskapsbild, kultur, sjöfart och militär verksamhet. Producerad elektricitet skall levereras till en befintlig anslutningsstation vid Roparebacken i Kungshamn.

Tillstånd för projektet meddelades av Miljödomstolen den 24 juni 2010 (M 3086-09).

Totalt kommer en kvarts miljard kronor att investeras i den fullskaliga vågkraftsparken, varav Fortum står för hälften och Energimyndigheten för resterande del.

Fortums vågkraftsprojekt

Fortum bedriver för närvarande vågkraftsprojekt i Sverige, Portugal, Frankrike och Storbritannien.

En av dessa är finska AW-Energys WaveRoller™, en teknik som framgångsrikt har testats utanför Portugals kust. 2013 ingick Fortum även ett samarbetsavtal med det franska havsteknikföretaget DCNS om att fortsätta testa och vidareutveckla AW-Energys lösning utanför Bretagne. I Storbritannien har Fortum i år inlett ett samarbete med Wave Hub för utveckling av vågkraft.

Dessa projekt är steg i Fortums ambition att testa ny, lovande vågkraftsteknik för att utveckla ny förnybar energi för nästa generation.

För mer information om Fortums satsningar inom vågkraft och elproduktion, se http://www.fortum.com/en/energy-production/pages/default.aspx

Heli Antila, forsknings- och utvecklingschef på Fortum, 00358 40 5717188
Kristina Kinik, kommunikationsansvarig Fortum Sverige, 0705 12 2103

Bilder

Nedsänkning av vågkraftaggregat Nedsänkning av vågkraftaggregat 2 Transport av vågkraftsaggregat

Bilder

Nedsänkning av vågkraftaggregat Nedsänkning av vågkraftaggregat 2 Transport av vågkraftsaggregat

Bokmärk och dela:

Bokmärk och dela

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets