2012-10-03 - Pressmeddelanden

Nästa generations smarta elnät allt närmare

2012-10-03 - Pressmeddelanden

Energimyndigheten har i dag offentliggjort sitt beslut om att stödja den fortsatta satsningen på nästa generations smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

– Det här är en av de viktigare aktiviteterna i den resa mot en solekonomi som vi har påbörjat, säger Marie Fossum, chef för affärsutveckling i Fortum. Ska vi göra det möjligt för mer förnybar produktion, oavsett om den är storskalig eller lokalproducerad, måste hela energisystemet bli mer flexibelt.

Utvecklingsarbetet med nästa generations smarta elnät sker inom ramen för forskningsprogrammet ”Smarta Elnät i stadsmiljö Norra Djurgårdsstaden”.

– Programmet leds av Fortum och genomförs tillsammans med ett antal samarbetspartners, som Ericsson, ABB, Electrolux, HSB,  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och andra, fortsätter Marie Fossum. 

–  Utan stödet från Energimyndigheten hade forskning och utveckling i smarta elnät på den här nivån inte varit möjlig, eftersom nätregleringen inte ger utrymme för sådana investeringar, kommenterar Fossum.

– Smarta elnät och aktiva konsumenter kan tillsammans uppnå stora förändringar. Som ett exempel utvecklar vi en aktiv lägenhet i ett av husen i Norra Djurgårdsstaden. Utrustning  i lägenheten hämtar bland annat in information om priser och CO2-påverkan, för att göra det möjligt för de boende att kunna göra bästa möjliga val, säger Marie Fossum. 

Ett större antal lägenheter i Norra Djurgårdsstaden kommer att utrustas som aktiva lägenheter.

– Det är genom att koppla samman produktion, nät och förbrukning i ett enhetligt informationssystem, som vi kan påverka framtidens energiförsörjning, avslutar Marie Fossum.

För mer information om programmet:
Energimyndighetens pressmeddelande (http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Ny-FoU-plattform-kopplar-samman-system-och-anvandare-i-smarta-nat/)
Stockholms stad om Smarta Elnät (http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/Miljostadsdel/innovation/Hallbara-utvecklingsprojekt/Fortum/)

För mer information, kontakta gärna Christina Almgren, presschef Fortum, 072 -515 78 06

Dokument

Dokument

Bokmärk och dela:

Bokmärk och dela

Fortum på Twitter

@FortumSverige

Grattis Skellefteå! Vi hoppas att #vindkraft
från vår park i Blaiken får ladda batterierna i #Northvolt. Med… https://t.co/SYeCAJt1X9

Senaste tweets