2012-04-03 - Pressmeddelanden

Fortum fortsätter att stödja projektet Ett rent Östersjön

2012-04-03 - Pressmeddelanden

Fortum och John Nurminens stiftelses Östersjöprojekt har tecknat avtal om fortsatt samarbete. Fortum avser att stödja projektet Ett rent Östersjön med närmare en miljon kronor (100 000 euro) om året mellan 2012-2015. Avtalet är en fortsättning på de senaste fyra årens samarbete.

– Fortums verksamhet är till stor del koncentrerad till länderna runt Östersjön och hållbar utveckling är en central del av vår strategi. Detta är skälet till att vi vill stödja John Nurminens stiftelse i dess arbete för att bevara vårt gemensamma innanhav, säger Anne Brunila, direktör för samhällsrelationer och strategi. Samarbetet ligger i linje med våra värderingar och stödjer våra ansträngningar att ta socialt ansvar för både miljön och framtida generationer.
– Det långvariga stödet från Fortum sedan 2006 har varit centralt för uthålligheten i vårt arbete. Förra året avslutade vi till exempel ett stort projekt i St Petersburg och vi har nu pågående projekt inom Ett rent Östersjön i 17 städer i sammanlagt fem länder, säger Juha Nurminen, grundare och styrelseordförande i John Nurminens stiftelse. Nästa steg i projektet Oljetankersäkerhet, som vi lanserade 2009, blir att distribuera ENSI® navigationssystem till cirka 100 oljetankers, fortsätter Juha Nurminen. Stiftelsen vill engagera sig i kostnadseffektiva projekt som har en betydande och direkt påverkan på miljön i Östersjön. Därför tittar vi också ständigt på nya projekt att addera till de nuvarande.
John Nurminens stiftelse grundades 1992 och arbetar med att skydda Östersjön inom två grenar. Det första är projektet Ett rent Östersjön som arbetar för att motverka övergödning genom att avsevärt minska utsläppen av gödningsmedel till Östersjön. Det andra projektet handlar om oljetankersäkerhet och syftar till att minska risken för oljeutsläpp genom att ställa det nya navigationssystemet ENSI® till förfogande för oljetankers som trafikerar Finska viken.
För mer information, kontakta:
Tuula Putkinen, Communications Manager, John Nurminen Foundation, tel +358-400-907 809
Aki Koskinen, kommunikationschef Fortum Finland, tel +358-50 453 6599
Fredrik Karlsson, kommunikationschef Fortum Sverige, tel 076-866 77 25

 

Bokmärk och dela:

Bokmärk och dela

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets