2011-12-19 - Pressmeddelanden

Greenpeaceranking saknar klimatfokus

2011-12-19 - Pressmeddelanden

Greenpeace publicerade på måndagen sin årliga ranking av elbolag i Sverige, en lista som är svårbegriplig för den som bryr sig om klimatet.

Den enda faktor som påverkar placeringen i listan är andel förnybar el som respektive bolags elhandelskunder köper. Det betyder att CO2-intensiteten (gram koldioxid per kWh el) inte spelar någon roll. Inte heller andelen fossilbaserad el påverkar resultatet. Med tanke på att klimatfrågan är den stora utmaningen i världen är det mycket förvånande att listan varken utgår från koldioxidutsläpp eller andel fossilbaserad.

– För oss är det övergripande målet alltid att minska vår klimatpåverkan – vilket mäts antingen genom andel fossilfri produktion/försäljning eller genom utsläpp per producerad/såld kWh, säger Fredrik Karlsson, kommunikationschef Fortum Sverige.

Greenpeace sätt att räkna leder till att Fortum, vars fossilandel i elhandelsledet i Sverige är så låg som 10 procent och vars el i genomsnitt ger utsläpp på enbart 31 gram CO2/kWh, rankas sämre än många andra elhandelsbolag med en betydligt högre fossilandel.

– Vi är eniga med Greenpeace om att förnybar energi är viktigt och Fortum är stolta över både vår stora andel förnybar produktion och våra låga utsläpp per kWh. Vi är dessutom en föregångare inom en rad nya tekniker, som vågkraft, eftersom vi ser att framtidens energisamhälle bygger på förnybara energislag. Men det viktigaste för att komma tillrätta med klimatförändringarna är att minska andelen fossilbaserad energi – och då är detta rimligen den viktigaste faktorn, avslutar Fredrik Karlsson.

För mer information kontakta:
Fredrik Karlsson, kommunikationschef Fortum Sverige, tfn 076-866 77 25

Bokmärk och dela:

Bokmärk och dela

Fortum på Twitter

@FortumSverige

RT @ForChargeDrive: Join the coolest #eMobility event! Live stream from the Finnish national park on Nov 29! Key notes by @evchels @Heikkil…

Senaste tweets